Skolas tradīcijas

 • Pirmā skolas diena;
 • Sporta dienas- katru semestri;
 • Skolotāju diena;
 • Mācību priekšmetu nedēļas;
 • Daiļlasītāju konkurss klasēs un skolā (pa klašu grupām);
 • Valsts Proklamēšanas gadadienas pasākumi;
 • Ziemassvētku koncerti;
 • Ziemassvētku tirdziņš;
 • Darba svētki;
 • Pēdējais zvans;
 • Izlaidumi;
 • 12. klases vidējās izglītības dokumentu saņemšana.