Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšana 10. klasēs notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.

1. Uzņemšanas kopējo punktu skaitu veido:

1. vidējā balle Apliecībā par pamatizglītību;

2. valsts pārbaudes darbu vērtējumi;

   3. iestājeksāmenā gūtie punkti (angļu valoda - rakstiski, mutiski; matemātika – rakstiski (tiek ieskaitīts 9. klases centralizēti labots eksāmena darbs).

    Iestājpārbaudījumus var kārtot skolēni, kuriem apliecībā par pamatizglītību vērtējumi ir ne zemāki par 4 ballēm.

 

Tālruņi informācijai: 67271333; 67272228

 

Uzņemšanas noteikumi

 

Iestājpārbaudījumu programmas