1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Ģeogrāfija
5. 11:20 Fizika
6. 12:10 Fizika
7. 13:00
8. 13:50 Dizains un tehnoloģijas
9. 14:40 Vēsture un sociālās zinības
1. 08:00
2. 08:50 Uzņēmējdarbības pamati
3. 09:40 Uzņēmējdarbības pamati
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20 Literatūra
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00
8. 13:50 Vēsture un sociālās zinātnes
9. 14:40 Ķīmija
1. 08:00
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Ķīmija
6. 12:10 Kultūras pamati
7. 13:00
8. 13:50 Kultūras pamati
9. 14:40 Lietišķā angļu valoda
9. 15:25 Lietišķā angļu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Klases stunda
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20 Krievu val./ vācu val.
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Dizains un tehnoloģijas
9. 15:25 Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Krievu val./ vācu val.
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Vēsture un sociālās zinības