1. 08:00
2. 08:50 Kultūras pamati
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Bioloģija
5. 11:20 Bioloģija
6. 12:10 Ģeogrāfija
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Vēsture un sociālās zinības
3. 09:40 Vēsture un sociālās zinības
4. 10:30 Lietišķā angļu valoda
5. 11:20 Lietišķā angļu valoda
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Sports un veselība
9. 14:40 Krievu val./ vācu val.
1. 08:00
2. 08:50 Ķīmija
3. 09:40 Ķīmija
4. 10:30 Uzņēmējdarbības pamati
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Uzņēmējdarbības pamati
9. 15:25 Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Literatūra
5. 11:20 Kultūras pamati
6. 12:10 Krievu val./ vācu val.
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Angļu valoda
9. 15:25 Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Vēsture un sociālās zinības
5. 11:20 Klases stunda
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00
8. 13:50 Fizika
9. 14:40 Fizika