1. 08:00 Vēsture un sociālās zinātnes I
2. 08:50 Angļu valoda I
3. 09:40 Kultūras pamati
4. 10:30 Lietišķā angļu valoda
5. 11:20 Lietišķā angļu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Krievu/ vācu valoda
8. 13:50 Kultūras pamati
9. 14:40 Dizains un tehnoloģijas I
1. 08:00 Ķīmija I
2. 08:50 Ķīmija I
3. 09:40 Latviešu valoda I
4. 10:30 Fizika I
5. 11:20 Fizika I
6. 12:10
7. 13:00 Vēsture un sociālās zinātnes I
8. 13:50 Dizains un tehnoloģijas I
9. 14:40 Dizains un tehnoloģijas I
1. 08:00
2. 08:50 Bioloģija I
3. 09:40 Bioloģija I
4. 10:30 Matemātika I
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10
7. 13:00 Klases stunda
8. 13:50 Latviešu valoda I
9. 14:40
9. 15:25
1. 08:00 Uzņēmējdarbības pamati
2. 08:50 Uzņēmējdarbības pamati
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20 Matemātika I
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda I
8. 13:50 Literatūra I
9. 14:40 Literatūra I
9. 15:25
1. 08:00 Vēsture un sociālās zinātnes I
2. 08:50 Matemātika I
3. 09:40 Angļu valoda I
4. 10:30 Angļu valoda I
5. 11:20 Ģeogrāfija I
6. 12:10
7. 13:00 Krievu/ vācu valoda
8. 13:50 Matemātika I
9. 14:40