1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Mūzika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Sociālās zinības
7. 13:00 Sports
8. 13:50
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Ētika/ Kristīgā mācība
7. 13:00 Matemātika
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Mūzika
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Sports
7. 13:00 Dabaszinības
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Vizuālā māksla
5. 11:20
6. 12:10 Vizuālā māksla
7. 13:00
1. 08:00
2. 08:50 Mājturība un tehnoloģijas
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Klases stunda