1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Sports
6. 12:10 Sociālās zinības
7. 13:00
1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Mājturība un tehnoloģijas
4. 10:30
5. 11:20 Vizuālā māksla
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00
1. 08:00 Sports
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Dabaszinības
4. 10:30
5. 11:20 Mūzika
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Ētika /
Kristīgā mācība
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Mūzika
6. 12:10 Klases stunda
7. 13:00