1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Sociālās zinības
7. 13:00 Literatūra
8. 13:50 Angļu valoda
1. 08:00 Dizains tehnoloģijas/ Inženierzinības
2. 08:50 Dizains tehnoloģijas/ Inženierzinības
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Latvijas un pasaules vēsture
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Latvijas un pasaules vēsture
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20
6. 12:10 Mūzika
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
1. 08:00 Vizuālā māksla
2. 08:50 Datorika
3. 09:40 Datorika
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
1. 08:00 Klases stunda
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Ģeogrāfija
5. 11:20
6. 12:10 Ģeogrāfija
7. 13:00
8. 13:50