Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Pēdējā zvana svētki

        13. maijā skolā notika Pēdējā skolas zvana pasākumi. 9. un 12. klašu skolēni piedalījās klases audzinātāja stundā, ar ziediem pateicās saviem skolotājiem un domās jau sāka gatavoties skolas beigšanas pārbaudījumiem.

        12. klašu skolēni pirms audzinātāja stundas piedalījās sākumskolas skolotāju vadītā mācību stundā, kur atkārtoja glītrakstu prasmes, saistītā pieraksta gudrības un veica lasīšanas uzdevumus.

           Klases audzinātāja stundā pie 12. klasēm ciemos nāca pirmklasnieki- tie paši, kurus divpadsmitie Pirmajā skolas dienā veda uz viņu pirmo stundu. Viņi bija sagatavojuši arī dāvanas- “sapņu ķērājus”, lai nākotnes sapņi nevis izgaist tālēs, bet gan piepildās.

           Skolas Aktu zālē notika svinīgs pasākums, kurā ceļa vārdus teica direktores vietniece B. Zeiļaka, savās pārdomās dalījās 11. klašu skolēni, ar priekšnesumiem divpadsmito klašu skolēnus sveica pirmklasnieki.

         Pašiem 12. klašu skolēniem nu sācies jauns dzīves posms- bez mācību stundām, ar pašu atbildību un savu ieceru piepildīšanu. Lai tas labi veiktos, pirmklasnieki lielajiem čukstēja ausī slepenus novēlējumus. Katrs 12. klases skolēns pats nozvanīja savas pēdējās mācību stundas beigas savā skolēna mūžā.

              Pēc tam skolas gaiteņos gaviļniekus gaidīja pārējo klašu skolēni, lai sveiktu ar ziediem, aplausiem un laba vēlējumiem.

              Noslēgumā pēc kopīgas 1. un 12. klašu un skolotāju fotografēšanās debesīs aizlidoja labo novēlējumu baloni. Lai vēlmes piepildās, un labu veiksmi eksāmenos!

                Par mūsu piedzīvoto šajos svētkos skat. arī saiti:

http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/734652?autostart=true

 

Jaunumi

 

Skolēna e karte

Atgādinām, ka Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e – talons) sabiedriskajā transportā. Skolēna e karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. 1. klasēm Skolēnu e karti izgatavos centralizēti. Skolēna e kartes nomaiņa ir jāveic, uzsākot mācības 5. klasē un 10. klasē vai mainot izglītības iestādi.

No 2016./2017. mācību gada 5. – 9. klašu skolēniem Skolēna e karte nepieciešama, lai iegādātos Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātās pusdienas.

Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv.

Lasīt vairāk >>
 

„Darbs māca darītāju”

                Mēs 1. – 2.klašu skolēni un skolotāji savus darba augļus mācību priekšmetu olimpiādēs, sabiedriskā darba aktivitātēs,

interešu izglītībā skolā un ārpusskolas nodarbībās, grāmatu lasīšanā skolas bibliotēkā un aktīvi darbojoties Kultūrkapitāla fonda un Nacionālās bibliotēkas projektā – „Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrijā „ /izlasot piedāvāto grāmatu klāstu/ plūcām š.g.  26.aprīlī skolas„Darba svētkos”.

Skolēni,  skolotāji un skolas darbinieki par labu, godprātīgu un profesionālu darbu saņēma skolas Atzinības rakstu un balvas.

Atzinības rakstu par godprātīgu un profesionālu darbu skolas lietvedei Ivetai Anševicai pasniedza direktore Ineta Rudzīte.

Atzinības rakstuun balvas skolēniem un skolotājiem pasniedza direktores vietniece mācību darbā Linda Mediņa.

                Skolotāja Gita Tamaša sveica Bērnu žūrijas ekspertus un pasniedza viņiem Nacionālās bibliotēkas atzinības rakstus un piemiņas balviņas. Viņa bija īpaši lepna un priecīga par to, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu ekspertu skaits dubultojies, un Lielajos lasīšanas svētkos mūsu skola tika minēta kā viena no vairāk pārstāvētajām skolām. No 179 Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem tieši 146 bija 1.-2. klašu grupā, bet 28 eksperti bija 3.-4. klašu grupā. Viņa pateicās par atbalstu un ieguldīto darbu arī vecākiem un klašu audzinātājiem.

                Godalgoto vietu ieguvējus sveica zēnu kora „Rīts” un meiteņu kora „Rasiņa”1.klašu dziedātāji. Raito dejas soli izdejoja  3. – 4. klašu deju kolektīva “Ķimenīte” dejotāji. Skolēni no katras klases bija sagatavojuši pārsteigumu- savu apsveikumu svētku dalībniekiem un skatītājiem.

 

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un skolas darbiniekiem!

Paldies par ieguldīto darbu un svētku prieku!

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi