Skolēnu dome

RCHV pašpārvaldes komanda 2021

20. decembrī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā tika aizvadīts “Projekts-M” pateicības pasākums. Skolas pagalmā kopā sanāca visi projektā iesaitītie skolēni, to skaitā arī mūsu jaunie 12. klašu skolotāji!

Skolēniem bija iespēja radoši izpausties, radot graffiti zīmējumus, kā arī dalīties pieredzē un iepazīt vienam otru! Projekts ir noslēdzies, bet zināšanas, prasmes un draudzības, kas izveidotas tā laikā, ir tikai savas attīstības sākumā!”

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”!

23.augustā mēs, četri skolēnu domes pārstāvji un skolotāja Ina Jukēvica, devāmies uz Ogres Tehnikumu projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Pasākumā runājām par daudzām pusaudžu vidū skartām problēmām un risinājām tās kopā ar jauniešu psihologiem. Kā arī sākām rakstīt projektu, lai iegūtu finansējumu šo problēmu risināšanai mūsu skolā. Šobrīd aktīvi darbojamies pie šī projekta, lai mēs to paspētu iesniegt līdz 10. septembrim. Pasākums patiesi bija izdevies, ieguvām jaunas zināšanu un fantastisku pieredzi.

Neliels ieskats tematiskajā nedēļā!
Paldies RCHV Skolēnu domei!

Diskusija "Tu vari..."

“Par bērnību, skolas gaitām, motivāciju un citām iedvesmojošām tēmām tika runāts veiksmīgi aizvadītajā diskusijā “Tu vari…”.
Ja nevarēji pieslēgties vai vēlies noskatīties vēlreiz, diskusija pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=zu7FoZ6rjtA

Skolēnu domes vēlēšanas

Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

Klase Klases audzinātājs Pārstāvis
1.a Santa Kravale Egija Židova
1.b Kristīne Sīle Ruta Kalniņa
1.c Inga Fokrote Sandis Jurševics
2.a G. Tamaša-Blekte Jūlija Jaunrodziņa
2.b I. Kampare Sanita Gardievite
2.c S.Bērziņa Žanete Dondukova
2.d I. Jaunzeme Lelde Švāgere
3.a B. Kūlaine Līga Kokina
3.b A. Alksne Kristīne Slivka
3.c B. Eglīte Inga Auziņa
4.a D.Vuškāne Dace Driče
4.b M.Maļavko Andželika Darapoļska
4.c A. Aļševska Iveta Rozenfelde
4.d J. Vingre Kristīne Pommere
5.a Z.Kalniņa Ēriks Blumbergs
5.b A.Grāve Solvita Skrastiņa
5.c E.Nolendorfa Kaspars Sanders
6.a L.Tomaša Agris Bērziņš
6.b I.Breņķe Zane Dreģe
6.c M.Krenca-Neikšane Līga Sadovska
6.d Z.Priežčiekure Andris Tauriņš
7.a R. Jankovska Ilze Aksenoka
7.b I. Bierne Ilze Skalberga
7.c K. Daņiļeviča Aina Zesere
8.a B. Ozoliņa Ināra Eglīte
8.b M.Gleglu Agita Ziedone
8.c J. Kaļiņina Vineta Jansone
9.a I. Skirmante Vita Jēgere
9.b S. Piskunova Kristīne Vīksne
9.c I. Smilgzdriva Baiba Treibaha
10.a I.Dzene Valentīna Borisovs
10.b A.Gudza Dace Akermane
10.c D. Kladko Inese Saliņa
11.a S. Dolgova Kristīne Ķemme
11.b D.Sirica Gusts Pauls
12.a I.Jukēvica Dace Berzinska
12.b I.Miķelsone Sintija Biša
Skolotāja Ilze Smilgzdriva
Skolotāja Gita Tamaša - Blekte
Direktore Ineta Rudzīte
Skolēni Ance Armanova
Skolēni Matīss Ķemme

Padomes valde 2019./2020.m.g.

Pārstāvis Kontaktinformācija
sākumskola Lelde Švāgere lelde.svagere@gmail.com
sākumskola Žanete Dondukova zanete.dondukova@gmail.com
pamatskola Andris Tauriņš andris.taurins@gmail.com
pamatskola Agita Ziedone aziedone@apollo.lv
vidusskola Pauls Gusts pgusts@gmail.com
vidusskola Kristīne Ķemme kristine.kemme@gmail.com
priekšsēdētāja Agita Ziedone aziedone@apollo.lv

Skolas padomes reglaments

pdf

Skolas padomes lēmumi 2019

pdf

04.09.2019.

Skolas padomes lēmumi 2018

pdf

07.02.2018.

pdf

11.04.2018.

pdf

10.09.2018.

Skolas padomes lēmumi 2017

pdf

23.02.2017.

pdf

15.05.2017.

pdf

06.09.2017.