Skolēnu dome

Podkāsts ar Līgu Tomašu un Iritu Skirmanti

Skolēnu domes prezidente Alise Lase šodien saņēma apbalvojumu Rīgas skolēns 2023. Lepojamies!

Podkāsts ar Inetu Rudzīti

Atskats uz 2023. gadu!

Ziemassvētku balle

Durvju parāde

Patriotu nedēļa

No kuras vietas ir tava ģimene?

Patriotiskās nedēļās ietvaros kopā ar Skolēnu Domi! Atzīmējies arī tu, lai mēs redzētu no cik dažādām vietām mēs visi esam!

https://padlet.com/aliselase2006/no-kuras-vietas-ir-tava-imene-y1irwvjaw6c7xu6l

Podkāsts ar fizikas skolotāju Evu Ramusi

Rīgas Skolēnu domes prezidente - Šarlote Justīne Jurjure!

Lepojamies ar Šarloti Justīni Jurjuri, kas ir ievēlēta par Rīgas Skolēnu domes prezidenti! Vēlam Šarlotei panākumus šajā amatā!
Rīgas Skolēnu dome ir platforma, kas nodrošina iespēju Rīgas skolēniem īstenot savas idejas un attīstīt sevi, tajā pašā laikā palīdzot to darīt arī citiem. Vairāk informācijas par Rīgas Skolēnu domi – https://rsd.lv/index.php/lv/

Skolēnu Domes prezidente 2023./2024.m.g.

Ar prieku un sajūsmu paziņojam jauno Skolēnu domes prezidenti – Alisi Lasi. Alise ir 12.c klases skolniece – ambicioza, mērķtiecīga, talantīga un neatlaidīga. Lai gan Skolēnu Domē viņa ir tikai otro gadu, Alise jau ir pierādījusi, ka spēj uzņemties atbildību, iedrošināt un uzklausīt. Svarīgākos pienākumus viņai palīdzēs pildīt viceprezidente Emma Skirmante, kura mācās 11.b klasē. Lai izdodas!

Skolēnu dome

Skolēnu domi veido 8.-12.klašu pārstāvji, kuri regulāri (reizi nedēļā vai biežāk) tiekas, lai diskutētu un pieņemtu lēmumus par aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem, kā arī lai izvirzītu jaunas idejas, dalību skolas, pašvaldības vai valsts rīkotajos projektos un aktivitātēs.

Skolēnu domes mērķis – pārstāvot skolēnu intereses, sekmēt skolas sabiedriskās dzīves veidošanos, plānot un vadīt dažādus pasākumus un akcijas, saliedēt un izglītot skolēnus dažādās nozarēs.

Par tradīciju kļuvuši vairāki Skolēnu domes rīkotie pasākumi un aktvitātes: “Lauj grāmatai atkal runāt” (grāmatu lasīšana 1.-4.klašu skolēniem), Valentīna dienas leterija, Lieldienu olu meklēšana, Kino vakars, Helovīna gaidīšana, Ziemassvētku tirdziņš, Ziemassvētku balle vidusskolā un labdarības akcijas. Pēdējo gadu lielākais projekts sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko aģentūru – Skolēnu domes veidotais podkāsts “Glābējzvans iezvana”, kurā uz sarunu tiek aicināti skolas skolotāji un absolventi.

2023./ 2024.mācību gada Skolēnu domes prezidente ir 12.c klases skolniece Alise Lase, skolēnu domes viceprezidente – 11.b klases skolniece Emma Skirmante.

Skolēnu domi vada ģeogrāfijas skolotāja Ina Jukēvica.

Skolēnu domes pārstāvji 2023./2024. mācību gadā:

 • Evelīna Neija 8.a
 • Marta Ulpe 8.a
 • Aleksa Vestermane 8.b
 • Gerda Griezne 8.b
 • Viktorija Samanta Leimane 8.d
 • Reinis Kārlis Lazdiņš 8.d
 • Anna Marija Zaķe 9.a
 • Elza Mālakalna 9.b
 • Amanda Zālīte 9.b
 • Aelita Lazdiņa 9.b
 • Līva Aleksandra Dzene 9.b
 • Kira Zadovska 10.a
 • Aurēlija Apsīte 10.b
 • Madara Galzone 10.b
 • Ernests Pabērzs 10.b
 • Katrīna Rotenko 10.c
 • Līva Ščuka 10.c
 • Beāte Vītoliņa 10.c
 • Mārtiņš Baklāns 10.c
 • Elma Rūse 11.a
 • Tīna Liepiņa 11.a
 • Emma Skirmante 11.b (viceprezidente)
 • Amanda Aksenoka 11.b
 • Elza Bīdermane 11.b
 • Henrijs Vīgups 11.c
 • Laura Tālere 11.c
 • Karlīna Vestermane 12.c
 • Alise Lase 12.c (prezidente)

Skolēnu domes jaunumi – Instagram profilā @maciesrchv.

 

Ķirbji ir izgrebti!

Lasīšanas pasākums
"Ļauj grāmatai atkal runāt!"

Trešdien, 4. oktobrī, mazajā skolā tika atklāts lasīšanas pasākums sākumskolai. 1. un 2. klasēm priekšā stāstus un pasakas lasīja gan jau dzirdēti skolēni, gan arī tādi, kuriem šis bija pirmais pasākums. Sākumskolēni bija sajūsmināti par tikšanos ar pamatskolēniem un vidusskolēniem, tā pat arī mēs priecājāmies par iespēju dalīties ar lasītprieku! Dažādākos stāstus no dažādākajiem lasītājiem varēs dzirdēt visa mācību gada garumā.

Jūsu Skolēnu Dome

Tikšanās ar Rīgas Skolēnu domes Izglītības daļas vadītāju Nilu Žuravļovu!

Tikšanās ar Rīgas Skolēnu domes Izglītības daļas vadītāju Nilu Žuravļovu!

Mūsu skolas pašpārvalde kuplā skaitā 13. septembrī tikās ar Rīgas Skolēnu domes izglītības daļas vadītāju Nilu Žuravļovu. Kopā tika apspriesti gan skolas ikgadējie, pašu rīkotie pasākumi, kā arī kā Rīgas mēroga projekti. Uzzinājām ne tikai par Rīgas Skolēnu domes darbību un aktuālos projektus jauniešiem, bet arī apspriedām iespējas kļūt par RSD locekļiem nākotnē.

No 24.-26. februārim skolēni no visas Latvijas piedalījās ekoskolu ziemas forumā. Mūsu skolu pārstāvēja Linards, Luīze, Linda un Kristiāna no Skolēnu Domes. Foruma gaitā mūsu pārstāvji ar panākumiem veica hakatona uzdevumus grupās, komandu saliedēšanās uzdevumus dabā un veidoja radošo darbu “salabo planētu”, kā arī piedalījās neskaitāmas citās aktivitātēs. Mūsu skolas pārstāvji ieguva neaizstājamu pieredzi par to kā dzīvot videi draudzīgāk veicot nelielas, bet būtiskas pārmaiņas savā dzīvesveidā. Skolēnu Dome apņemās turpināt meklēt veidus kā padarīt mūsu skolu zaļāku balstoties uz domnieku iegūto pieredzi ekosklou forumos.

Tikšanās ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Tomu Gīli

Mūsu skolas vidusskolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem, kas sīkāk izskaidroja augstskolas piedāvātās studiju programmas, pastāstīja par studentu dzīvi, savu pieredzi, kā arī par stipendijām un citām topošajiem studentiem svarīgām lietām. Jaunieši bija ļoti atsaucīgi un aktīvi uzdeva dažādus jautājumus, lai noskaidrotu, vai studijas tieši šajā augstskolā būtu piemērotam viņiem.

12.klašu skolēniem bija arī iespēja tikties ar uzņēmēju Tomu Gīli. Nodarbībā skolēni parunāja par motivāciju un pašdisciplīnu, kā arī ikdienas ieradumiem, kas traucē sasniegt izvirzītos mērķus. Tikšanās ar uzņēmēju paskrēja nemanot, jo skolēni bija ļoti ieinteresēti un līdzdarbojās sagatavotajos uzdevumos.

Rīcības nedēļa Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā

Novembra sākumā Rīgas dažādu klašu skolēnu grupas iesaistījās Rīcības dienās – “Maziem darbiem – liela ietekme”.

 1. klases skolēni piedalījās Ekoskolas organizētājās aktivitātēs, lai aktualizētu un rosinātu pārdomāt klimata pārmaiņu cēloņus un sekas, bioloģiskās daudzveidības nozīmi un piesārņojuma veidus un to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Skolēni, meklējot nepieciešamo informāciju par izlozēto tematu, veidoja plakātus. Katrai grupai bija nepieciešams ne tikai sameklēt teorētisku informāciju, bet arī izveidot priekšlikumus, kā varētu uzlabot esošo situāciju un iesaistīt sabiedrību dažādās aktivitātēs.

6.c klase veidoja plakātu par to, ka skolēni pārvietojās uz skolu.

Tāpat šajās dienās tika izsludināts  “Auduma maisiņu dizaina konkurss 7.-12.klašu skolēniem”. Tā svarīgākie mērķi:

 • Iesaistīt 7.-12.klašu skolēnus radošā konkursā, kurā dalībniekiem ir iespēja demonstrēt mākslinieciskos dotumus un izdomas bagātību.
 • Iedvesmot jauniešus uzdrīkstēties atklāt savas domas un uzskatus, izstrādājot mūsdienīgu dizainu
 • Veicināt auduma maisiņu izmantošanu ikdienā
 • Veidot produktu ar skolas logo, attīstot līdzatbildību par skolas tēla popularizēšanu
 • Noskaidrot labāko mākslinieku 7.-12. klašu grupā.

Vērtēšana

 • 5 labākie dizaina autori tiks apbalvoti, un viņu darbi tiks publicēti skolas Instagram kontā.
 • Instagram kontā varēs nobalsot par vienu no 5 finālistiem.
 • Uzvarētāja dizains tiks realizēts uz auduma maisiņiem.
  Konkurss vēl turpinās!

Neformālās izglītības pasākums un picu cepšana

 

25. oktobrī Skolēnu Dome kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēniem piedalījās neformālās izglītības pasākumā, kuru vadīja organizācija “Lūzumpunkts”. Šī pasākuma mērķis bija iegūt un papildināt zināšanas par neformālo izglītību, lai radītu vēl iekļaujošāku un produktīvāku vidi skolēniem. Neformālās izglītības pamatā ir cilvēku spēja sadarboties, vienotība un sevis izzināšana, tādēļ arī uzdevumi bija veidoti tā, lai mudinātu skolēnus strādāt komandā un ieklausīties vienam otrā. Garlaicīgi nebija ne mirkli. Pasākuma pirmajā daļā skolēni uzzināja vairāk par dažādām mācīšanās metodēm un veidiem, kā tās pielietot savā ikdienā. Protams, neatliekama neformālās izglītības sastāvdaļa ir praktiskā darbošanās, tādēļ otrajā daļā skolēniem bija iespēja pierādīt spējas dažādās atjautības spēlēs, pāros zīmēt cilvēku raksturojošas totēmas un piedalīties citās nestandarta aktivitātēs.

Diena bija notikumiem bagāta. Pēc neformālās izglītības pasākuma skolēni devās uz mājturības kabinetu, lai ceptu picas. Picu cepšana ir jautra aktivitāte, kurā ikviens var iesaistīties. Kamēr picas krāsnī ieguva zeltaino garozu, skolēniem bija brīvs brīdis vēl labāk iepazīt vienam otru un pārrunāt dienā gūtās emocijas. Katrs skolēns izvēlējās vienu kartiņu, kas viņu visvairāk piesaistīja, un raksturoja tajā redzamo, tādējādi dziļāk analizējot un izprotot sevi. Sarunājoties laiks paskrēja nemanāmi, un picas jau bija gatavas. Tas bija lielisks dienas noslēgums, jo visi devās mājās ar pilniem vēderiem un labu garastāvokli. Kopumā Skolēnu Dome pasākumu un picu cepšanu vērtē ļoti pozitīvi un izsaka pateicību Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēniem par aktīvu līdzdalību.

Aktivitātes īstenotas projekta “Uzlāde” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Ļauj grāmatai runāt!

Skolēnu domes pārstāvji – Kira, Markuss, Laura un Luīze –mazās skolas lasītavā lasa pasakas 1. un 2. klases skolēniem.

Skolēnu Dome arī turpmāk viesosies pie sākumskolas skolēniem.

RCHV pašpārvaldes komanda 2021

20. decembrī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā tika aizvadīts “Projekts-M” pateicības pasākums. Skolas pagalmā kopā sanāca visi projektā iesaitītie skolēni, to skaitā arī mūsu jaunie 12. klašu skolotāji!

Skolēniem bija iespēja radoši izpausties, radot graffiti zīmējumus, kā arī dalīties pieredzē un iepazīt vienam otru! Projekts ir noslēdzies, bet zināšanas, prasmes un draudzības, kas izveidotas tā laikā, ir tikai savas attīstības sākumā!”

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”!

23.augustā mēs, četri skolēnu domes pārstāvji un skolotāja Ina Jukēvica, devāmies uz Ogres Tehnikumu projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Pasākumā runājām par daudzām pusaudžu vidū skartām problēmām un risinājām tās kopā ar jauniešu psihologiem. Kā arī sākām rakstīt projektu, lai iegūtu finansējumu šo problēmu risināšanai mūsu skolā. Šobrīd aktīvi darbojamies pie šī projekta, lai mēs to paspētu iesniegt līdz 10. septembrim. Pasākums patiesi bija izdevies, ieguvām jaunas zināšanu un fantastisku pieredzi.

Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

Klase Klases audzinātājs Pārstāvis
1.a Santa Kravale Egija Židova
1.b Kristīne Sīle Ruta Kalniņa
1.c Inga Fokrote Sandis Jurševics
2.a G. Tamaša-Blekte Jūlija Jaunrodziņa
2.b I. Kampare Sanita Gardievite
2.c S.Bērziņa Žanete Dondukova
2.d I. Jaunzeme Lelde Švāgere
3.a B. Kūlaine Līga Kokina
3.b A. Alksne Kristīne Slivka
3.c B. Eglīte Inga Auziņa
4.a D.Vuškāne Dace Driče
4.b M.Maļavko Andželika Darapoļska
4.c A. Aļševska Iveta Rozenfelde
4.d J. Vingre Kristīne Pommere
5.a Z.Kalniņa Ēriks Blumbergs
5.b A.Grāve Solvita Skrastiņa
5.c E.Nolendorfa Kaspars Sanders
6.a L.Tomaša Agris Bērziņš
6.b I.Breņķe Zane Dreģe
6.c M.Krenca-Neikšane Līga Sadovska
6.d Z.Priežčiekure Andris Tauriņš
7.a R. Jankovska Ilze Aksenoka
7.b I. Bierne Ilze Skalberga
7.c K. Daņiļeviča Aina Zesere
8.a B. Ozoliņa Ināra Eglīte
8.b M.Gleglu Agita Ziedone
8.c J. Kaļiņina Vineta Jansone
9.a I. Skirmante Vita Jēgere
9.b S. Piskunova Kristīne Vīksne
9.c I. Smilgzdriva Baiba Treibaha
10.a I.Dzene Valentīna Borisovs
10.b A.Gudza Dace Akermane
10.c D. Kladko Inese Saliņa
11.a S. Dolgova Kristīne Ķemme
11.b D.Sirica Gusts Pauls
12.a I.Jukēvica Dace Berzinska
12.b I.Miķelsone Sintija Biša
Skolotāja Ilze Smilgzdriva
Skolotāja Gita Tamaša - Blekte
Direktore Ineta Rudzīte
Skolēni Ance Armanova
Skolēni Matīss Ķemme

Padomes valde 2019./2020.m.g.

Pārstāvis Kontaktinformācija
sākumskola Lelde Švāgere lelde.svagere@gmail.com
sākumskola Žanete Dondukova zanete.dondukova@gmail.com
pamatskola Andris Tauriņš andris.taurins@gmail.com
pamatskola Agita Ziedone aziedone@apollo.lv
vidusskola Pauls Gusts pgusts@gmail.com
vidusskola Kristīne Ķemme kristine.kemme@gmail.com
priekšsēdētāja Agita Ziedone aziedone@apollo.lv

Skolas padomes reglaments

pdf

Skolas padomes lēmumi 2019

pdf

04.09.2019.

Skolas padomes lēmumi 2018

pdf

07.02.2018.

pdf

11.04.2018.

pdf

10.09.2018.

Skolas padomes lēmumi 2017

pdf

23.02.2017.

pdf

15.05.2017.

pdf

06.09.2017.