Dokumenti

Jums varētu noderēt šādi dokumenti

RCHV pasākumu plāns 2023./2024.m.g.

1. semestris

pdf

2. semestris

pdf
RCHV iekšējās kārtības noteikumi
pdf
Audzināšanas darba programma
pdf
Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos izglītības iestādē
pdf
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
pdf
Kārtība kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas personas
pdf
Skolēnu mācību sasnieguma vērtēšana
pdf
RCHV Attīstības plāns
pdf
RCHV Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.
pdf
RCHV Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.
pdf
RCHV Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.
pdf
RCHV Privātuma politika
pdf
Turpmāko attīstības vajadzību realizācija

2021. - 2023. gads

pdf

2022. - 2023. gads

pdf