Dokumenti

Jums varētu noderēt šādi dokumenti

RCHV pasākumu plāns 2023./2024.m.g. 1. semestrim
pdf
RCHV iekšējās kārtības noteikumi
pdf
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
pdf
Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos izglītības iestādē
pdf
Kārtība kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas personas
pdf
Skolēnu mācību sasnieguma vērtēšana
pdf
RCHV Attīstības plāns
pdf
RCHV Pašnovērtējuma ziņojums
pdf
RCHV Privātuma politika
pdf