Atbalsta biedrība

Jana Tetere – valdes priekšsēdētāja
Elīna Sprūde – Nesenberga – valdes locekle
Lolita Smilga – valdes locekle/grāmatvede

www.rchvab.lv     rchvab@gmail.com

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Reģ. Nr.  40008037393
konts       LV98HABA0551005792257
Banka      A/S Swedbank
SWIFT    HABALV22

Atbalsta biedrības aktivitātes

Par citām Atbalsta biedrības aktivitātēm lasi:

Mūsu kastanis - veiksmes talismans

Kamēr īstie kastaņi vēl tikai gatavojas, viens ir nobriedis un atradis vietu tieši pie skolas ieejas! Priecājamies, ka RCHV 135.jubilejas gadā esam tikuši pie tik skaistas un elegantas dāvanas! Bronzā veidotā un uz laukakmens uzliktā skulptūra Kastanis ir mūsu skolas absolventu dāvana, kura tapusi, pateicoties RCHV Atbalsta biedrības enerģijai un uzņēmībai.

Atklāšanas pasākumā piedalījās mūsu skolas absolvents un projekta patrons Valdis Zatlers, tēlnieks Valtis Barkāns, ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, ilggadējā angļu valodas skolotāja Valentīne Matroze, Atbalsta biedrības pārstāvji un, protams, 12.klašu skolēni, vecāki un mūs skolas darbinieki.

Ceram, ka mūsu Kastanis  kalpos kā veiksmes talismans un pozitīvas enerģijas lādiņš pirms atbildīgiem mirkļiem!

Skolai piegādāti 16 jauni klēpjdatori.

Mums ir 16 jauni, kvalitatīvi un ātri datori.

Skolotāja stipendijas konkurss

Stipendija paredzēta RCHV pedagogiskā darbinieka ikdienas mācību darbā uzsāktā pētniecības vai radošā darba atbalstam, kas vērsts uz inovatīvu mācību metožu izstrādes un pielietošanas mācību darbā, izcifibas, zināšanu un radošuma pārneses un ilgtspējas sekmēšanu, tādējādi sekmējot pedagogiskā darbinieka darba kvalitātes celšanu, dodot iespēju tālākizglītoties un turpināt/pilnveidot iesāktās pētniecības vai radošās prakses.

Skolas simbola skulptūra

Jau pavisam drīz – 2020.gadā Rīgas Centra humanitārā vidusskola atzīmēs savu 135.gadadienu. Lai dāvātu skolai ko vērtīgu un turpmākajām skolēnu paaudzēm paliekošu, esam uzsākuši projektu “Skolas simbols”, kura ietvaros tiek veidota skulptūra – bronzā veidots kastanis uz liela Latvijas laukakmens.

Punktuālākā klase II

Projektu “Punktuālākā klase” RCHV Atbalsta biedrība realizē jau otro gadu pēc kārtas. Tā mērķis- mazināt skolas kavēšanu, kas savukārt ietekmē mācību procesu un rezultātus.

Šajā gadā tiks godinātas, t.sk. piešķirot naudas balvu EUR 150 apmērā, 4 klases – trīs punktuālākās klases šādās klašu grupās: 1.-4.klases, 5.-9.klases un 10.-12.klases. Kā arī viena klase, kura būs panākusi vislielāko progresu, mazinot kavējumus.