Vakances

color-grey

Matemātikas skolotājs

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Prasības: izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Galvenie amata pienākumi: īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz chvs@riga.lv vai zvaniet 67474239.

color-grey

Bioloģijas/ ķīmijas skolotājs

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Prasības: izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Galvenie amata pienākumi: īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz chvs@riga.lv vai zvaniet 67474239.

color-grey

Medicīnas māsa

Rīgas Centra humanitārā vidusskolas sporta komplekss

Rīgas Centra humanitārā vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties MEDICĪNAS MĀSAS (profesijas kods 2221 06) vakancei uz pilnu slodzi. Darba stundas paredzētas darba dienās un/vai brīvdienās.

Darba samaksa: no 867.00 EUR

Prasības: Izglītība, kvalifikācija un valsts valodas prasme atbilstoši amata prasībām. Akreditēta māsas vai ārsta palīga (feldšera) profesionālās vidējās izglītības programma un diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Galvenie amata pienākumi: sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz chvs@riga.lv vai zvaniet 29130698.

color-grey

Sētnieks

Rīgas Centra humanitārā vidusskolas sporta komplekss

Rīgas Centra humanitārā vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties SĒTNIEKA (profesijas kods 961301) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksā. Galvenie amata pienākumi: kopt un uzturēt kārtībā sporta kompleksa kopējo platību, kā arī citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Sūtiet CV un motivācijas vēstuli uz chvs@riga.lv vai zvaniet 29130698.