Publiskie iepirkumi

2024. gada iepirkumu plāns

pdf

2022. gada iepirkumu plāns

pdf

Paziņojums!

02.01.2020. Rīgas Centra humanitārā vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā,Krišjāņa Barona ielā 97A, Rīga, LV-1012  (iznomājamā platība 12m²), būves kadastra apzīmējums 01000272017001,  nomas līgumu ar SIA “Fristar”, reģistrācijas Nr.40003658252 , nomas maksa  – EUR 46.32 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2020.