Eiropas Vēstnieku skola

RCHV Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas projekta dalībnieki ir aktīvi arī brīvlaikā.
Pieci mūsu skolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pārstāvji piedalījās seminārā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur papildināja zināšanas par vēlēšanu kā demokrātijas stūrakmeņa nozīmību, mācījās atpazīt dezinformāciju, sprieda par to, kādam ir jābūt deputātam, un analizēja, kā pamanīt vēlēšanu nozagšanas mēģinājumus. Ar jauniešiem no visas Latvijas pieredzē dalījās un diskutēja EP deputāti, Latvijas valsts iestāžu pārstāvji un politologi. Savukārt skolotājiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes par to, kā mācīt skolēniem izprast vēlēšanas.

Par skolēna ekarti 1., 5., 10. klašu skolēniem

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.
Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.
“Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.
Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

Informācija IKSD tīmekļvietnē Aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu vecākus portālā www.eriga.lv pieteikties “Skolēna kartei”

Mācību darba organizācija RCHV

  1. Mācību organizācija

Stundu sākumi:

          5.-7. klases – 1. stunda

8.-12. klases – 2. stunda

          1.-4.kl. – pēc stundu saraksta

 

Ieejas

Mazā skola:

Centrālā ieeja (no pagalma) – 1.un 3.kl.

No Kr.Barona ielas – 2.un 4.kl.

Lielā skolā:

Galvenā ieeja – 5., 6., 8., 9.,10.kl.

Sporta durvis – 7., 11., 12.klases

Iziešana – visiem pa centrālajām durvīm

 

  1. Ēdināšana

          4.st. – 3., 4., 5.klases

5.st. – 1., 2., 6., 7.klases

6.st. – 8., 9. klases

7.st. – 10.-12.klases

Skolēni pusdieno norādītajos laikos un sēž pie konkrētajiem galdiem.

 

Lielās skolas kafejnīca un dzeramā ūdens aparāts nedarbosies.

 

  1. Masku lietošana

          * visiem skolēniem – koplietošanas telpās;

* maskas drīkst noņemt klašu telpās tie skolēni, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts un 1.-3.klašu skolēni;

* maskas drīkst nelietot sporta stundās;

* skolotāji ar derīgu Covid-19 sertifikātu masku var neizmantot (arī koplietošanas telpās).

 

  1. Cita informācija:

          * skolēni ierodas skolā ne ātrāk kā 15 min.pirms stundas sākuma, pēc stundām lieki skolā neuzkavējas;

* roku dezinficēšana iespējama pie ieejām skolā un klašu telpās;

* vecāki skolas telpās neuzturas (skolēnu sagaida vai pavada līdz skolai);

* uz konsultācijām jāpiesakās pie attiecīgā skolotāja;

 

  1. Slimības gadījumi

* skolā nedrīkst atrasties skolēni, kuriem ir infekcijas saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana u.tml.);

* alerģiju gadījumā laikus tiek iesniegta ārsta zīme klases audzinātājai;

* pēc saslimšanas skolā var atgriezties ar ārsta zīmi;

* vecāku zīme – tikai ārkārtas ģimenes apstākļu dēļ;

* jautājumos par saslimšanas pazīmēm, karantīnas ilgumu u.tml. informāciju skolēniem un vecākiem jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

Skolēnu testēšana 30. augustā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”(MK 17.08.2021.noteikumu Nr.565 redakcijā) 106.punktu:

  • pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē ierodas skolā un veic Covid- 19 testu ( siekalu testu);
  • Covid -19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Saskaņā ar punktu 40.9 skolā testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzimšanas datums, klase ) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektronisko adresi.

 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola testēšanu organizē sadarbībā ar Veselības inspekcijas skolai piesaistīto Centrālo laboratoriju.

 

  • Visu informāciju par testēšanas datumiem un ierašanās kārtību skolā, laikiem, kabinetiem nosūtīs klašu audzinātājas.
  • Lūgums būt saprotošiem un ievērot skolas noteiktos testēšanās laikus, jo testējamo skolēnu skaits ir ļoti liels! Citā dienā/laikā skolā testēties nebūs iespējams!
  • Ja skolēns objektīvu apstākļu dēļ nevar  ierasties skolā norādītajā laikā, vecāki ir atbildīgi par testa veikšanu laboratorijā laika posmā no 25.-30.augustam. Testa rezultātu vecāks iesniedz klases audzinātājai.

Testi būs derīgi pirmajai septembra nedēļai. Pēc tam testēšana tiks veikta skolā vienu reizi nedēļā laboratorijas noteiktajā dienā un laikā.

Jaunumi

29.maijs!!!

Futbols un koris!

Zēnu koris "Rīts" tikās laukumā ar zēnu kori "Bastejpuikas". Futbols un sportiskās aktivitātes vieno! Šāda tikšanās jau kļuvusi par tradīciju!  

Skolas lepnums!

Skolas augstākais apbalvojums - Skolas lepnums - latviešu valodas un literatūras skolotājai Ivetai Dzenei!

Dabaszinību nedēļa jaunāko klašu skolēniem!

Dabaszinību nedēļas ietvaros notika trīs ar Dabaszinībām saistīti pasākumi sākumskolai un pamatskolas jaunākajām klasēm. 22. martā notika īpašas Dabaszinību nodarbības 1.a klasei, kuras veidoja un vadīja 12.a klases skolēni. 23. un 24. martā notika Dabaszinību…

Teātra mēnesis

Teātra mēnesī izrādes - "Natašas sapnis", "Nedaudz par precībām", "Arlekīna kostīms", "Ernija neticamais iluzions" - nospēlētas gan skolasbiedriem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

POP-up izstāde un Prāta spēles par Eiropas savienību!

Šodien 9.klašu skolēni piedalījās ES Mājas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajā POP-up izstādē un Prātā spēlēs par Eiropas Savienību. Pasākuma laikā skolēni paši radoši darbojās, veidojot savu izstādi par Eiropas Savienību un pēc tam…