Mācību darba organizācija RCHV

  1. Mācību organizācija

Stundu sākumi:

          5.-7. klases – 1. stunda

8.-12. klases – 2. stunda

          1.-4.kl. – pēc stundu saraksta

 

Ieejas

Mazā skola:

Centrālā ieeja (no pagalma) – 1.un 3.kl.

No Kr.Barona ielas – 2.un 4.kl.

Lielā skolā:

Galvenā ieeja – 5., 6., 8., 9.,10.kl.

Sporta durvis – 7., 11., 12.klases

Iziešana – visiem pa centrālajām durvīm

 

  1. Ēdināšana

          4.st. – 3., 4., 5.klases

5.st. – 1., 2., 6., 7.klases

6.st. – 8., 9. klases

7.st. – 10.-12.klases

Skolēni pusdieno norādītajos laikos un sēž pie konkrētajiem galdiem.

 

Lielās skolas kafejnīca un dzeramā ūdens aparāts nedarbosies.

 

  1. Masku lietošana

          * visiem skolēniem – koplietošanas telpās;

* maskas drīkst noņemt klašu telpās tie skolēni, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts un 1.-3.klašu skolēni;

* maskas drīkst nelietot sporta stundās;

* skolotāji ar derīgu Covid-19 sertifikātu masku var neizmantot (arī koplietošanas telpās).

 

  1. Cita informācija:

          * skolēni ierodas skolā ne ātrāk kā 15 min.pirms stundas sākuma, pēc stundām lieki skolā neuzkavējas;

* roku dezinficēšana iespējama pie ieejām skolā un klašu telpās;

* vecāki skolas telpās neuzturas (skolēnu sagaida vai pavada līdz skolai);

* uz konsultācijām jāpiesakās pie attiecīgā skolotāja;

 

  1. Slimības gadījumi

* skolā nedrīkst atrasties skolēni, kuriem ir infekcijas saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana u.tml.);

* alerģiju gadījumā laikus tiek iesniegta ārsta zīme klases audzinātājai;

* pēc saslimšanas skolā var atgriezties ar ārsta zīmi;

* vecāku zīme – tikai ārkārtas ģimenes apstākļu dēļ;

* jautājumos par saslimšanas pazīmēm, karantīnas ilgumu u.tml. informāciju skolēniem un vecākiem jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

Skolēnu testēšana 30. augustā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”(MK 17.08.2021.noteikumu Nr.565 redakcijā) 106.punktu:

  • pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē ierodas skolā un veic Covid- 19 testu ( siekalu testu);
  • Covid -19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Saskaņā ar punktu 40.9 skolā testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzimšanas datums, klase ) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektronisko adresi.

 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola testēšanu organizē sadarbībā ar Veselības inspekcijas skolai piesaistīto Centrālo laboratoriju.

 

  • Visu informāciju par testēšanas datumiem un ierašanās kārtību skolā, laikiem, kabinetiem nosūtīs klašu audzinātājas.
  • Lūgums būt saprotošiem un ievērot skolas noteiktos testēšanās laikus, jo testējamo skolēnu skaits ir ļoti liels! Citā dienā/laikā skolā testēties nebūs iespējams!
  • Ja skolēns objektīvu apstākļu dēļ nevar  ierasties skolā norādītajā laikā, vecāki ir atbildīgi par testa veikšanu laboratorijā laika posmā no 25.-30.augustam. Testa rezultātu vecāks iesniedz klases audzinātājai.

Testi būs derīgi pirmajai septembra nedēļai. Pēc tam testēšana tiks veikta skolā vienu reizi nedēļā laboratorijas noteiktajā dienā un laikā.

Jaunumi

Radošo mākslu simpozijs "Sirdsvārdi Latvijai"!

Šī gada 12. maijā PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (bijušajā Baltijas skolotāju seminārā) notika jaunatnes radošo mākslu simpozija “Sirdsvārdi Latvijai” konkursa noslēgums. Literāro darbu un pārspriedumu kategorijā, kuri veltīti jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai…

Eiropas diena!

11.maijā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kas ir viena no Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām Latvijā, notika Eiropas dienas svinībām veltīts pasākums, ko organizēja skolas EP vēstnieki sadarbībā ar EP biroju Latvijā. Bijām viena no četrām skolām…

Zelta pogas pasniegšanas ceremonija 2022

Jau 5.gadu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā tika pasniegtas simboliskās Zelta pogas. Tās saņēma 1.-12. klašu skolēni, kuri sevi lieliski parādījuši pilsētas un valsts konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs vai demonstrējuši teicamas sekmes. 26.aprīlī svinīgā ceremonijā pogas…

Stirnu buks Mežaparkā!

RCHV komanda Stirnu bukā Mežaparkā!

Kā runāt ar bērniem un pusaudžiem par karu?

Ņemot vērā notikumus Ukrainā, kuri ir satricinājuši ierasto mieru un kārtību, arī bērniem rodas arvien vairāk jautājumu, uzmācas baiļu sajūta. Ikviens briesmu brīžos drošības sajūtu vispirms meklē savā ģimenē. Ļoti svarīgi atklāti runāt par kara…