Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros
3. klašu skolēni noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi ”Divas Lotiņas”

Fragmenti no bērnu atziņām:

 • Mani mīļākie tēli ir Lote un Luīze, jo viņas bija ļoti asprātīgas. Man šķiet, ka lugas pamatdoma – cilvēkiem nevajadzētu šķirties un sadalīt bērnus, jo agri vai vēlu bērni uzzinās un sapratīs, ko vecāki no viņiem noslēpa.
 • Man visvairāk patika Lote, jo viņa bija smieklīga; tāpat kā visi pārējie tēli. Meitene bija drosmīga un zināja, ko darīt situācijās, kuras nav patīkamas.  No šīs lugas var mācīties  to, ka  mīlestība neapstāsies.  Nevar padoties nevienā brīdī.
 • Pirmkārt -vecākiem jāprot izlīgt mieru; otrkārt – ja ģimenē bērni ir sadalīti, viņi tomēr ir vienas ģimenes locekļi.
 • Izrādē man visvairāk patika tēta mājkalpotāja, jo viņa bija ļoti smieklīga un jocīga. Izrāde māca, ka cilvēkus nevajag izmantot!
 • Izrādē man patika mamma, jo viņa ir kā manējā mammīte! Ja vecāki izšķiras, tas nenozīmē, ka viņi aizmirst viens otru.
 • Mans mīļākais tēls izrādē bija Luīzes auklīte, jo viņa bija jautra un smieklīga, un ļoti uztraucās, ja kāds saslima. Ja vecāki izšķiras, nevajag sadalīt bērnus, bet vienoties, ka bērni vienādi pavada laiku ar abiem vecākiem.
 • Man vislabāk patika aktieris Valdis Vanags, jo viņš bija smieklīgs. No šis lugas var mācīties to, ka, ja vecāki izšķiras, tad tētim nevajag aprecēt tādu jaunu sievu, kurai nepatīk viņa bērns, bet viņa izmanto precēšanos tikai priekš naudas un slavas.
 • Man šajā lugā patika, kā aktieriem mainījās balsis, kad viņi attēloja dažādus tēlus!
 • Man patika tētis, jo viņš bija smieklīgs un gudrs. Man patika šī izrāde, jo šeit var mācīties, ka nekad nevajag sapņiem atmest ar roku.
 • Sastrīdoties nevajag uzreiz šķirties; un, ja tu vēlreiz precies, tad tas nenozīmē, ka jaunā sieva būs tikpat jauka kā iepriekšējā!
 • Nekad nevar zināt, kas notiks, bet vajag būt gatavam, ka var tā notikt, ka vecāki izšķiras. Bet reizēm tas nemaz nenozīmē, ka viņi nemīl viens otru.

7. klase skolēnu iespaidi par koncertlekciju “Atmodas dziesmas” programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros

Gaisma, kas tikko apspīd Latvijas namu jumtus, kas izdaiļo solistu skanējumu un uzvirmo gleznās, nav satopama nekur citur kā vienīgi šeit, manā dzimtenē, Latvijā. Es lepojos ar šo mazo, bet spilgto gaismu, kas paver skatu ārpus robežām un ļauj izskanēt Latvijas vārdam visā pasaulē. Gaisma – tie ir cilvēki, kuri darbojas, rada un nes savu devumu citiem.

Dzīvot brīvā Latvijā:

 • Man tas nozīmē dzīvot bez nekādām bažām par nosodījumu vai kaunu, domājot par Latviju.
 • Es esmu ļoti pateicīga, ka mums ir tāda iespēja, un es nevarētu iedomāties, cik grūti bija tajos laikos, taču ir interesanti skatīties, kā bija.
 • Man tas nozīmē, ka es brīvi varu izteikt savas domas, neuztraukties par to, kas man patīk, jo tas nav aizliegts.
 • Manuprāt, tas ir ļoti liels dārgums, ka mums ir iespēja dzīvot brīvā Latvijā, un lokācija arī ir perfekta.
 • Es nezinu, kā dzīvot savādāk, bet, klausoties vecvecāku stāstus, es varu darīt tik daudz ikdienišķu lietu, piemēram, klausīties latviešu mūziku, likt ziedus pie Brīvības pieminekļa, atzīmēt latviešu svētkus, nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve bez šīm lietām.
 • Brīvība ir relatīvs jēdziens, un vienmēr ir kaut kas, kas mūs neskar, bet ir lietas, kas vēl joprojām diktē nosacījumus. Pirms atmodas Latvija un visa Baltija līdzinājās mājai, kurā nav ļauts ne tā runāt vai staigāt. Ko tādu paciest ir ļoti grūti.
 • Man, dzīvot brīvā Latvijā, nozīmē redzēt tās skaisto dabu, piedalīties Dziesmu svētkos, un lasīt grāmatas, un klausīties dziesmas, kuras vēlos.

Latvija, lai mūžam apspīdēta kā zvaigznes debesīs, saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta!

Paldies par dalību ekoskolas projektā!

Projekts "Latvijas skolas soma"

Akustiskā, elektriskā, basa ģitāra, efektu pedāļi, skaņas ierakstīšana cilpā, džeza improvizācija, roks, iespēja uzspēlēt kopā ar Jāni Bērziņu…

Programmā “Latvijas skolas soma” 10. klases  iepazīst ģitāru daudzveidīgo skanējumu.

Karjeras izglītība

Pedagogi karjeras konsultanti 2020./2021.m.g.

7. – 12. klasēs Sanita Dīriņa

Karjeras izglītības programma

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesionāļi darbā ar dzīvniekiem”

2020. gada 11. martā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 3. klašu.skolēni centrā “Dino Zoo Pasaule” guva priekšstatu par profesijām, kuras nepieciešamas dzīvnieku labturības nodrošināšanai. Skolēni uzzināja par kinologa, grūmera, veterinārārsta, ihtiologa, herpetologa, pārdevēja/konsultanta profesijām, darba vidi. Nodarbībā gūtā pieredze skolēnos veicināja izpratni par šo profesiju attīstību laika gaitā un prasībām mūsdienās, būtiskajām rakstura īpašībām, fiziskajiem dotumiem un nepieciešamajām zināšanām. Praktiskā nodarbība skolēnos veicināja atbildības un pienākuma sajūtu veidošanos.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Es pats!"

2020. gada 25. februārī Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 4. klašu skolēni karjeras un personības izaugsmes konsultanta vadītā nodarbībā guva priekšstatu par spējām un prasmēm sev piemērotas karjeras izvēlē. Praktiskā nodarbībā skolēni veica savu spēju izpēti, attīstīja sadarbības prasmes, izpētīja un novērtēja savus iekšējos neizmantotos resursus. Tika uzsvērtas trīs pamatprasmes – saredzēt, pārbaudīt, izvēlēties. Skolēni, veicot pašizpētes uzdevumus, vērtēja rezultātu nozīmību lēmumu pieņemšanā. Nodarbību katrai klasei vadīja karjeras un personības izaugsmes konsultants Mārtiņš Geida.

Programm "Latvijas skolas soma"

Spēcīgi, patriotiski, izglītojoši, iedvesmojoši un latviski – seno cīņu un folkloras grupas „Vilkači” vēstījums 6. un 10. – 12. klašu skolēniem.

Programma "Latvijas skolas soma"

Skaisti un praktiski – 7. klašu skolēnu darinājumi sadarbībā ar radošo apvienību “Sapnīca” programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros!

Karjeras izglītība