Paldies par dalību ekoskolas projektā!

Projekts "Latvijas skolas soma"

Akustiskā, elektriskā, basa ģitāra, efektu pedāļi, skaņas ierakstīšana cilpā, džeza improvizācija, roks, iespēja uzspēlēt kopā ar Jāni Bērziņu…

Programmā “Latvijas skolas soma” 10. klases  iepazīst ģitāru daudzveidīgo skanējumu.

Karjeras izglītība

Pedagogi karjeras konsultanti 2020./2021.m.g.

7. – 12. klasēs Sanita Dīriņa

Karjeras izglītības programma

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesionāļi darbā ar dzīvniekiem”

2020. gada 11. martā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 3. klašu.skolēni centrā “Dino Zoo Pasaule” guva priekšstatu par profesijām, kuras nepieciešamas dzīvnieku labturības nodrošināšanai. Skolēni uzzināja par kinologa, grūmera, veterinārārsta, ihtiologa, herpetologa, pārdevēja/konsultanta profesijām, darba vidi. Nodarbībā gūtā pieredze skolēnos veicināja izpratni par šo profesiju attīstību laika gaitā un prasībām mūsdienās, būtiskajām rakstura īpašībām, fiziskajiem dotumiem un nepieciešamajām zināšanām. Praktiskā nodarbība skolēnos veicināja atbildības un pienākuma sajūtu veidošanos.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Es pats!"

2020. gada 25. februārī Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 4. klašu skolēni karjeras un personības izaugsmes konsultanta vadītā nodarbībā guva priekšstatu par spējām un prasmēm sev piemērotas karjeras izvēlē. Praktiskā nodarbībā skolēni veica savu spēju izpēti, attīstīja sadarbības prasmes, izpētīja un novērtēja savus iekšējos neizmantotos resursus. Tika uzsvērtas trīs pamatprasmes – saredzēt, pārbaudīt, izvēlēties. Skolēni, veicot pašizpētes uzdevumus, vērtēja rezultātu nozīmību lēmumu pieņemšanā. Nodarbību katrai klasei vadīja karjeras un personības izaugsmes konsultants Mārtiņš Geida.

Programm "Latvijas skolas soma"

Spēcīgi, patriotiski, izglītojoši, iedvesmojoši un latviski – seno cīņu un folkloras grupas „Vilkači” vēstījums 6. un 10. – 12. klašu skolēniem.

Programma "Latvijas skolas soma"

Skaisti un praktiski – 7. klašu skolēnu darinājumi sadarbībā ar radošo apvienību “Sapnīca” programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros!

Karjeras izglītība