Atbalsta personāls

Izglītības psihologs 1. - 4. klasēm

 • Konsultatīvais darbs skolā;
 • Skolēnu spēju atbilstības izpēte;
 • Atbalsta pasākumu piemērošana;
 • Klašu izpēte;
 • Izglītojamo emocionālās labsajūtas skolā veicināšana.

Liene Ernestsone

Kr.Barona iela 116
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
pirmdiena
otrdiena 8:30 - 9:30
trešdiena
ceturtdiena 17:00 - 18:00
piektdiena

Sociālais pedagogs

 • Konsultatīvais darbs skolā;
 • Skolas sociālās vides izpēte, problēmu cēloņu izzināšana, to risināšana;
 • Profilaktisku pasākumu plānošana un organizēšana skolā;
 • Sadarbība ar priekšmeta skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu, skolas vadību un bērna vecākiem;
 • Sadarbība ar citu institūciju speciālistiem.

Sanita Salmane

Kr.Barona iela 116
Tālr. 67012902
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
pirmdiena 9:00 - 10:00
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Jolanta Tāraude

Kr.Barona iela 97A
Tālr. 67474245
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
pirmdiena 13:00 - 14:00
otrdiena
trešdiena 13:30 - 14:30
ceturtdiena
piektdiena

Judīte Bruka

Kr.Barona iela 97A
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
pirmdiena 13:00 - 14:00
otrdiena
trešdiena 9:00 - 10:00
ceturtdiena
piektdiena

Logopēds

 • Runas un rakstu pārbaude 1.- 4. klašu grupā;
 • Individuālais un grupu darbs konstatēto traucējumu novēršanai;
 • Sadarbība ar priekšmeta skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu, skolas vadību un bērna vecākiem.

Lilita Steriņa

Kr.Barona iela 116
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
pirmdiena
otrdiena 16:30 - 17:30
trešdiena
ceturtdiena 11:00 - 12:00
piektdiena

Speciālais pedagogs

 • Izglītojamo mācību prasmju izvērtēšana un traucējumu diagnosticēšana;
 • Dinamikas izpēte un novērtēšana bērniem ar noteiktiem atbalsta pasākumiem;
 • Atbalsta sniegšana mācību procesā bērniem ar noteiktiem atbalsta pasākumiem;
 • Sadarbība ar priekšmeta skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu, skolas vadību un bērna vecākiem.

Sindija Borharde

Kr.Barona iela 97A
Saziņa e-klasē
pieņemšanas laiks
iepriekš piesakoties

Kristīne Ozoliņa

skolas medmāsa (Kr. Barona 97A)
Katru darba dienu 8:00 – 16:30

Oļesja Mihaļeviča

skolas medmāsa (Kr. Barona 116)
Katru darba dienu 7:30 – 14:00