Vadība un personāls

Esam lepni par mūsu skolotāju komandu un speciālistiem – tie ir mūsu skolas spēks.

Administrācijas pieņemšanas laiki

amats diena laiks
Ineta Rudzīte direktore Pirmdiena 14:00 – 17:30
Ceturtdiena 10:00 – 12:00
Baiba Zeiļaka direktores vietniece izglītības jomā Ceturtdiena 15:00 – 16:00
Zane Šņepste direktores vietniece izglītības jomā Pirmdiena 15:00 – 16:00
Zanda Zīle – Saveļjeva direktores vietniece izglītības jomā Ceturtdiena 15:00 – 16:00
Irita Skirmante direktores vietniece izglītības jomā Trešdiena 15:00 – 16:00
Guntis Mediņš direktores vietnieks IT jomā Piektdiena 15:00 – 16:00

Skolotāji un personāls

Rudzīte Ineta
direktore
Akmentiņa Ilze
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Aleksejeva Jekaterina
Krievu valodas skolotāja
Alksne Aija
Sākumskolas skolotāja
Almanis - Palmbahs Jānis
Mūzikas skolotājs
Aļševska Anda
Sākumskolas skolotāja
Apsīte Mārīte Junita
Kora skolotāja
Barviķe Vineta
Bibliotekāre
Bauma Irēna
Teātra skolotāja
Bērziņa Rita
Angļu valodas skolotāja
Bērziņa Sandra
Sākumskolas skolotāja
Bierne Ilze
Dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Birbele Baiba
Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja
Blūma Laura
Sociālais pedagogs
Boika - Saatči Marika
Angļu valodas skolotāja
Borharde Sindija
Matemātikas skolotāja
Breņķe Ieva
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Bruka Judīte
Sociālais pedagogs
Care - Bobinska Elita
Bibliotekāre
Ceļmalniece Ilona
Angļu valodas skolotāja, Politikas un tiesības skolotāja
Čornaja Linda
Angļu valodas skolotāja
Čukste Ainārs
Sporta skolotājs
Daņiļeviča Kristīne
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Daugele Liena
Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Dimitrijevs Artūrs
Matemātikas skolotājs
Dīriķe Raivita
Sākumskolas skolotāja
Dīriņa Sanita
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dolgova Svetlana
Krievu valodas skolotāja
Dreimane Guna
Angļu valodas skolotāja
Dzene Iveta
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eglīte Baiba
Sākumskolas skolotāja
Eglīte Zane
Ķīmijas skolotāja
Ernestsone Liene
Skolas psihologs
Feldberga Ieva
Vēstures skolotāja
Fjodorova Aleksandra
Matemātikas skolotāja
Fokrote Inga
Sākumskolas skolotāja
Fomrats Ričards
Datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Freiberga Agate
Angļu un vācu valodas skolotāja
Freimanis Lauris
Fizikas, inženierzinību, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs
Gorbačova Jekaterina
Datorikas skolotāja
Grāve Aelita
Mūzikas skolotāja
Grinko Gennady
koncertmeistars
Groza Līga
Pagarinātas dienas grupas skolotāja
Jasmane Līva
Sociālo zinību skolotāja
Jaunzeme Inga
Sākumskolas skolotāja
Jukēvica Ina
Ģeogrāfijas skolotāja
Jurjāne Nora
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Jurša Ieva
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Kalniņa Aija
Angļu valodas skolotāja
Kalniņa Zane
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kalniņš Austris
koncertmeistars
Kaļiņina Jolanta
Informātikas skolotāja
Kampare Inta
Sākumskolas skolotāja
Kazaka Anda
Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Kempele Agnija
Franču valodas skolotāja
Kladko Diana
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Kobilinska Beāte
Sporta skolotāja
Korža Līvija
Krievu valodas skolotāja
Kovnacka Iveta
Angļu valodas skolotāja
Kravale Santa
Sākumskolas skolotāja
Krenca - Neikšāne Mārīte
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kūlaine Baiba
Sākumskolas skolotāja
Lemberga Loreta
Pagarinātās darba dienas grupas skolotāja
Linka Ieva
Matemātikas skolotāja
Logina Ilze
Vācu valodas skolotāja
Maļavko Margarita
Sākumskolas skolotāja
Markvarte Velta
Bibliotekāre
Mediņš Guntis
Direktores vietnieks izglītības jomā
Mekša Inguna
Sporta skolotāja
Mirķe Evija
Zviedru valodas skolotāja
Murāne Gabriela
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Nolendorfa Eva
Bioloģijas skolotāja
Okomane Marianna
Angļu valodas skolotāja
Ozoliņa Baiba
Angļu valodas skolotāja
Paegle Aiga
Angļu valodas skolotāja
Paneva Liene
Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Pavilone Laura
Interešu izglītības skolotāja
Piskunova Sintija
Matemātikas skolotāja
Prontenko Linda
Sporta skolotāja
Ramuse Eva
Fizikas skolotāja
Rudzīte Elma
Datorikas un programmēšanas skolotāja
Salmane Sanita
Sociālais pedagogs
Seglēre Ilze
Bioloģijas skolotāja
Sirica Dmitrijs
Matemātikas skolotājs
Sīle Kristīne
Sākumskolas skolotāja
Skirmante Irita
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Direktores vietnieks izglītības jomā
Smilgzdriva Ilze
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Šnepa Iveta
Angļu valodas skolotāja
Šņepste Zane
Direktores vietnieks izglītības jomā
Talente Diāna
Sākumskolas skolotāja
Steriņa Lilita
Logopēde
Stikute Elita
Latviešu valodas un literatūras, pasaules literatūras skolotāja
Šakele Ivita
Angļu valodas skolotāja
Tamaša - Blekte Gita
Sākumskolas skolotāja
Vuškāne Dace
Sākumskolas skolotāja
Zaica Irēna
Tautisko deju skolotāja
Zandere Linda
Sociālo zinību, ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja
Zeiļaka Baiba
Pasaules literatūras skolotāja, direktores vietnieks izglītības jomā
Zīle - Saveļjeva Zanda
Direktores vietnieks izglītības jomā