Vadība un personāls

Esam lepni par mūsu skolotāju komandu un speciālistiem – tie ir mūsu skolas spēks.

Administrācijas pieņemšanas laiki

amats diena laiks
Ineta Rudzīte direktore Pirmdiena 14:00 – 17:30
Ceturtdiena 10:00 – 12:00
Baiba Zeiļaka direktores vietniece izglītības jomā Ceturtdiena 15:00 – 16:00
Zane Šņepste direktores vietniece izglītības jomā Pirmdiena 15:00 – 16:00
Zanda Zīle – Saveļjeva direktores vietniece izglītības jomā Ceturtdiena 15:00 – 16:00
Irita Skirmante direktores vietniece izglītības jomā Trešdiena 15:00 – 16:00
Guntis Mediņš direktores vietnieks IT jomā Piektdiena 15:00 – 16:00

Skolotāji un personāls

Rudzīte Ineta
direktore
Akmentiņa Ilze
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Aleksejeva Jekaterina
Krievu valodas skolotāja
Alksne Aija
Sākumskolas skolotāja
Aļševska Anda
Sākumskolas skolotāja
Andersone Rūta
Bibliotekāre
Apsīte Mārīte Junita
Kora skolotāja
Babule - Bērziņa Aelita
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Barviķe Vineta
Bibliotekāre
Bauma Irēna
Teātra skolotāja
Bērziņa Sandra
Sākumskolas skolotāja
Bierne Ilze
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Birbele Baiba
Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja
Boika - Saatči Marika
Angļu valodas skolotāja
Borharde Sindija
Matemātikas skolotāja
Breņķe Ieva
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre
Bruka Judīte
Sociālais pedagogs
Čornaja Linda
Angļu valodas skolotāja
Daņiļeviča Kristīne
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Daugele Liena
Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Dimitrijevs Artūrs
Matemātikas skolotājs
Dīriņa Sanita
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dolgova Svetlana
Krievu valodas skolotāja
Dreimane Guna
Angļu valodas skolotāja
Dzene Iveta
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eglīte Baiba
Sākumskolas skolotāja
Eglīte Zane
Ķīmijas skolotāja
Fjodorova Aleksandra
Matemātikas skolotāja
Fokrote Inga
Sākumskolas skolotāja
Fomrats Ričards
Datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Gleglu Maija
Angļu valodas skolotāja
Graudiņš Raimonds
Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs
Grāve Aelita
Mūzikas skolotāja
Grinko Gennady
koncertmeistars
Griņeva Elita
Vācu valodas skolotāja
Groza Līga
Pagarinātas dienas grupas skolotāja
Jankovska Rita
Angļu valodas skolotāja
Jansons Intars
Sporta skolotājs
Jaunzeme Inga
Sākumskolas skolotāja
Jukēvica Ina
Ģeogrāfijas skolotāja
Jurjāne Nora
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Jurša Ieva
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Kalniņa Aija
Angļu valodas skolotāja
Kalniņa Sandra
Sākumskolas skolotāja
Kalniņa Zane
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kalniņš Austris
koncertmeistars
Kaļiņina Jolanta
Informātikas skolotāja
Kampare Inta
Sākumskolas skolotāja
Kazaka Anda
Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Kempele Agnija
Franču valodas skolotāja
Kladko Diana
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Korža Līvija
Krievu valodas skolotāja
Kovnacka Iveta
Angļu valodas skolotāja
Kraukle Kristīne
Angļu valodas skolotāja
Kravale Santa
Sākumskolas skolotāja
Krenca - Neikšāne Mārīte
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kūlaine Baiba
Sākumskolas skolotāja
Lemberga Loreta
Pagarinātās darba dienas grupas skolotāja
Liepiņš Aigars
Latvijas un pasaules vēstures un politikas un tiesību skolotājs
Logina Ilze
Vācu valodas skolotāja
Markvarte Velta
Bibliotekāre
Mediņš Guntis
Direktores vietnieks izglītības jomā
Mekša Inguna
Sporta skolotāja
Miezīte Aina
Mūzikas skolotāja
Miķelsone Inese
Matemātikas skolotāja
Miķelsone Iveta
Angļu valodas skolotāja
Mirķe Evija
Zviedru valodas skolotāja
Murāne Gabriela
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Nolendorfa Eva
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Ozoliņa Baiba
Angļu valodas skolotāja
Paegle Aiga
Angļu valodas skolotāja
Paneva Liene
Angļu valodas un lietišķās angļu valodas skolotāja
Piskunova Sintija
Matemātikas skolotāja
Ramuse Eva
Fizikas skolotāja
Rubīna Nida
Psihologs
Salmane Sanita
Sociālais pedagogs
Seglēre Ilze
Bioloģijas skolotāja
Sirica Dmitrijs
Matemātikas skolotājs
Sīle Kristīne
Sākumskolas skolotāja
Skirmante Irita
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Direktores vietnieks izglītības jomā
Smilgzdriva Ilze
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Spuriņa Līga
Sporta skolotāja
Stalberte Signe
Bibliotekāre
Stapkēviča Linda
Matemātikas skolotāja
Steriņa Lilita
Logopēde
Stikute Elita
Latviešu valodas un literatūras, pasaules literatūras skolotāja
Šīrante Elizabete
Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Šnepa Iveta
Angļu valodas skolotāja
Šņepste Zane
Informātikas skolotāja, direktores vietnieks izglītības jomā
Tamaša - Blekte Gita
Sākumskolas skolotāja
Tomaša Līga
Sporta skolotāja
Valdnere Gunita
Sākumskolas skolotāja
Vingre Janīna
Sākumskolas skolotāja
Vuškāne Dace
Sākumskolas skolotāja
Zaica Irēna
Tautisko deju skolotāja
Zeiļaka Baiba
Pasaules literatūras skolotāja, direktores vietnieks izglītības jomā
Zēna Arta Elizabete
Informātikas, programmēšanas pamatu skolotāja
Ziedonis Rūdolfs Rūdis
Informātikas, programmēšanas pamatu skolotājs
Zīle - Saveļjeva Zanda
Direktores vietnieks izglītības jomā