Rīgas Centra humanitārā vidusskola

67474239

Rīgas Centra humanitārā vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Kontaktpersonas

ico-skolotaja
Ineta Rudzīte
skolas direktore

67474239

ico-skolotaja
Irita Skirmante
direktores vietniece ārpusklases darbā

67474242

ico-skolotaja
Zanda Zīle - Saveļjeva
direktores vietniece 1.- 4. klasēm

67037572

ico-skolotaja
Zane Šņepste
direktores vietniece 5.- 12. klasēm

67474241

ico-skolotaja
Baiba Zeiļaka
direktores vietniece 5.- 12. klasēm

67474241

ico-skolotaja
Regīna Ģērmane
direktores vietniece saimniecības jautājumos

67474240

ico-skolotajs
dežurants
Kr. Barona ielā 116

67026137

ico-skolotaja
Centra Sporta kvartāls
Centra Sporta kvartāls

67474041