Mācību programmas

Piedāvājam šādas mācību programmas:

Angļu valoda

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virzienā specializētā programma.

Valodas

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma,

Ekonomika un programmēšana

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma,

Vispārējā

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.