Teātra studija “SPOGULIS ”2020./2021.m.g.

Septembris – Runājam dzeju skolas piemiņas zīmes atklāšana.

Oktobris – Skolas skatuves runas konkursa 1.kārta. Studijas audzēkņi darbojas žūrijās abās skolās.

Novembris – Tiek veikts video ieraksts sveicienam skolai valsts svētkos.

Teātra studija "Spogulis"

Tradīciju turpinām!
Jau trešo gadu rīkojam teātra vakarus vecākiem.
TS “Spogulis” 7.- 8. klašu grupa nospēlēja izrādi “Dots devējam atdodas”.

Koris "Junda"

Skanīgi un draudzīgi ieskandināta Valentīndiena!

Dziesmas. Draudzība. Smaidi.

Tīrs lietas, kas vienoja trīs korus – “Junda”, “Saule”, “Mīts”!

Deju kolektīvs "Ķimenīte"

Deju kolektīva “Ķimenīte” koncerts vecākiem “Dāvanu virpulī”! Deju virpulī griezās 120 dejotāji. Par sižetisko pamatu kļuva TS Spogulis 3.kl. grupas uzvedums.