Vēsture

135 gados – no meiteņu skolas līdz Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai.

1885. gads

Rīgas pilsētas valde atvēra Rīgā, Kr. Barona ielā 46 elementāro meiteņu vienklasīgo skolu. 1907. gadā elementārā meiteņu vienklasīgā skola pārveidota par divklasīgu.

1914. gada augusts

Rīgā uzcēla skolas ēku Tērbatas un Bruņinieku ielas stūrī elementāro meiteņu skolu no Kr. Barona ielas 46 pārvietoja uz jauncelto ēku, kur darbu uzsāka Savienotā pirmmācības skola (trīsklasīga). Šajā skolā skolēni mācījās no 1. – 3. klasei, bija 12 klašu komplekti, pavisam 627 skolēni, 13 pedagogi. Skolā pasniedza šādus priekšmetus: latviešu valodu, krievu valodu, rēķināšanu, ģeogrāfiju, dabas mācību, dziedāšanu, daiļrakstīšanu, vingrošanu, rokdarbus (meitenēm), ticības mācību. Mācību valoda, kā visās pirmmācības skolās, bija krievu valoda.

1917. gada 15. oktobris

Skolu atkal tiek atvērta ar latviešu mācību valodu. Zēnus un meitenes māca atsevišķi.

1923. gads

Pilsētas valde pārdēvēja šo skolu par Rīgas pilsētas 8. pamatskolu. Skola kļūst sešgadīga ar divām pirmsskolas klasēm, ir 14 klases, 544 skolēni, 20 skolotāji.

1937. - 1940. gads

Skolas nosaukums – Galvaspilsētas Rīgas Maija 8. pamatskola.

1940. - 1941. gads

No 1940. līdz 1941. gadam skolas nosaukums bija Rīgas pilsētas 28. nepilnā vidusskola ar latviešu mācību valodu.

1941. - 1942. gads

Kara laikā no 1941. līdz 1942. gadam skolas nosaukums bija Rīgas pilsētas 8. pamatskola, no 1942. līdz 1944. gadam Rīgas pilsētas 8. tautskola. Pastāvīgās skolas telpas Bruņinieku ielā 24a aizņēma vācu karaspēks un skola darbojās divās vietās: Ģertrūdes ielā 32 un Aizsargu ielā 24/26 (1941/1942. m.g.), Ad. Hitlera ielā 48 un Aizsargu ielā 24/26 (1942./1943. m.g.), Jorka ielā 10 un Aizsargu ielā 24/26 (1943./1944.m.g.). Rīgas pilsētas 8. tautskola ar 1945. gada 1. janvāri tika pārdēvēta par Rīgas pilsētas 8. pamatskolu. Skola atgriezās Bruņinieku ielā 24a.

1955. gada 1. septembris

Ieviešot vispārējo vidējo izglītību, Rīgas 8. pamatskola ar 1955. gada 1. septembri tika reorganizēta par Rīgas 50. vidusskolu.

1959. gads

To absolvēja pirmais vidusskolas izlaidums un ieviesa padziļinātu angļu valodas apmācību (angļu valodu sāka mācīt no pirmās klases).

1971. gadā 26. janvāris

Vidusskola tiek pārcelta uz jaunuzcelto ēku Kr. Barona ielā 97a.

1990. gada 15. oktobris

Rīgas 50. vidusskola ar 1990. gada 15. oktobri tika pārdēvēta par Rīgas Centra humanitāro ģimnāziju.

1971. gads

Skola atrodas Rīgā, Kr. Barona ielā 97a (četrstāvu ēka, kura uzcelta 1970. gadā).

Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija ir pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde ar padziļinātu angļu valodas apmācību.

2001. gada 26. aprīlis

Tika mainīts Rīgas Centra humanitārās ģimnāzijas nosaukums. Skola tika pārdēvēta par Rīgas Centra humanitāro vidusskolu.

2013. gads

Savu darbību atsāka deju kolektīvs “Ķimenīte”.

2014. gads

Līdz 2014. gadam mācības notika divās maiņās. No 2014. gada 1.,2. klases mācības uzsāka otrajā skolas ēkā Krišjāņa Barona 116.

2016. gads

Skolēnu skaits pārsniedz 1000.

No 2016. gadā skolas ēkā Krišjāņa Barona ielā 116 mācās 1. – 4.klases un Krišjāņa Barona ielā 97A mācās 5. – 12. klases.

2017. gads

No 2017. gada 19. septembra skola ieguva papildu teritoriju Krišjāņa Barona ielā 116A – Centra sporta kvartālu.

2019. gads

Skolā mācās 1110 skolēnu, strādā 99 pedagogi un 62 tehniskie darbinieki.

2020. gads

Šogad svinēsim skolas 135 gadu jubileju!

Skolas himna

Dzimtā skola
Komponists: M. Celminskis
Teksta autors: I.Eglīte
Tevi, dzimtā skola, sirdī nesam,
Mums ar Tevi dzīvē saistīts daudz.
Te kā bērni atnākuši esam,
Te mūs tāli ceļi dzīvē sauks.
piedziedājums
Piedz.: Zem skolas kastaņām
Plaukst gaiši sapņi par dienām tālākām.
Zem skolas kastaņām,
Mēs sapņojam par dzīves uzvarām.
Paies gadi, mūsu ceļi šķirsies,
Katru savā darbā dzīve sauks.
Tomēr skolu pieminēsim, draugi,
Tad, kad kastaņas aiz loga plauks.
Draudzību, ko skolas gados guvām,
Cauri visai dzīvei nesīs sirds.
Te mēs izaugām un stipri kļuvām,
Tādēļ Tevi, skola, neaizmirst!