Informācija par ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 Rīgas Domes informācija par aktuālo skolēnu ēdināšanā

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=riga-kompenses-izglitojamo-edinasanu-100-apmera-plasam-socialo-grupu-lokam-9778

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Rīgas domes lēmums

Lēmums

pdf

Pielikums Rīgas domes lēmumam

pdf

Ēdienkarte

Aktuālās ēdienkartes

6. - 10. marts

20. - 24.marts

Maksāšana par ēdināšanu

Obligāti bankas pārskaitījumā komentāros uzrādīt:

  • Izglītības iestādes nosaukumu un klasi
    (RCHV Kr. Barona 97A, vai RCHV Tallinas 57)
  • Skolēna vārdu un uzvārdu.
  • Norādīt apmaksāto dienu skaitu.
  • Ēdienreižu nosaukumu
    (Launags, Bez piena, Bez glutēna).

SIA “Fristar”
Reģ.Nr.LV40003658252
Banka : A/S “Swedbank”
Konta Nr.LV96HABA0551040311295