Informācija par ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 Rīgas Domes informācija par aktuālo skolēnu ēdināšanā

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=riga-kompenses-izglitojamo-edinasanu-100-apmera-plasam-socialo-grupu-lokam-9778

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Rīgas domes lēmums

Lēmums

pdf

Pielikums Rīgas domes lēmumam

pdf

Ēdienkarte

Aktuālās ēdienkartes

26.februāris - 1. marts

Aktuālās ēdienkartes

19.februāris - 23.februāris

Maksāšana par ēdināšanu

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 1,50 eiro (ar PVN).

Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai (ieskaitot)
Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (līdz attiecīgās dienas plkst. 8.00 – 9.00) , tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.
Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu

  •  skolas nosaukums
  •  bērna vārds un uzvārds
  •  klase
  •  maksājuma periods (piemēram: 04.09. līdz 15.09.2023.- 10 dienas)

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!
Launaga atteikšana – talr.26 435 428 (tikai sms!!!)

SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr.40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV07 HABA 0551 0520 1808 1