Ēdienkarte

Aktuālās ēdienkartes

6. - 10. decembris

Aktuālās ēdienkartes

29.novembris -3. decembris

Maksāšana par ēdināšanu

Obligāti bankas pārskaitījumā komentāros uzrādīt:

  • Izglītības iestādes nosaukumu un klasi
    (RCHV Kr. Barona 97A, vai RCHV Tallinas 57)
  • Skolēna vārdu un uzvārdu.
  • Norādīt apmaksāto dienu skaitu.
  • Ēdienreižu nosaukumu
    (Launags, Bez piena, Bez glutēna).

SIA “Fristar”
Reģ.Nr.LV40003658252
Banka : A/S “Swedbank”
Konta Nr.LV96HABA0551040311295