Uzņemšana 10. klasē 2023./2024.m.g.
konkursa kārtībā!

Konkursā tiks ņemts vērā-

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē -

images

Uzņemšanas noteikumi

pdf

Uzņemšana 1. klasē

Iesniegumu pieņemšana klātienē otrdienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00 Kr.Barona ielā 97A.

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē 2023./2024., 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam notiek attālināti.

Pieteikumus adresētus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktorei, saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2.1 un 2.2. punktu  “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšana , ierodoties Iestādē ” un “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšana elektroniski”, iesūtīt uz skolas oficiālo e-adresi (https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@40900010383) vai e-pasta adresi chvs@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 67474239.

 

Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1nbspklase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

color-yellow

Uzņemšana 1. klasē

pdf

Iesniegums

color-blue

Uzņemšana 10. klasē

pdf

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

color-grey

Pieteikšanās uz brīvajām vietām