Piesakies uz brīvajām vietām
ekonomikas virziena 10. klasē

Uzņemšanas konkursa rezultāti

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

pdf

Piesakies mācībām RCHV jau šodien!

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē

images

Piesakies mācībām RCHV jau šodien!

https://maciesrchv.lv/

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē

pdf

Uzņemšana 1. klasē

Uzņemšana 1. klasē

Iesniegumu pieņemšana klātienē otrdienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00 Kr.Barona ielā 97A.

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē 2023./2024., 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam notiek attālināti.

Pieteikumus adresētus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktorei, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 2.2. apakšnodaļu “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšanai elektroniski”, iesūtīt uz skolas oficiālo e-adresi (https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@40900010383) vai e-pasta adresi chvs@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 67474239.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami šeit Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv).

color-yellow

Uzņemšana 1. klasē

pdf

Iesniegums

color-blue

Uzņemšana 10. klasē

pdf

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

color-grey

Pieteikšanās uz brīvajām vietām