Vadlīnijas materiāls ZPD izstrādē - R. Hakele "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība"