Publiskie iepirkumi

Paziņojums.

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Rīgas Centra humanitārā vidusskola  (turpmāk – Iestāde), iznomā Iestādes telpas Rīgā, Kr. Barona 97A, ar kopējo platību 12,00 kv/m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas puspagraba stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2.Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Rīgas Centra humanitārās vidusskolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – karstos dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3,86 EUR/kv/m + PVN+ patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz termiņu vai termiņiem, kuri  nepārsniedz 3 (trīs) gadu periodu no līguma spēkā stāšanās dienas.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 8. oktobrim, plkst.12:00, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A, 22.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Tālr. 67274141, Vārds, uzvārds, amats Regīna Ģērmane, direktora vietniece  administratīvi saimnieciskā darbā.

 

 

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas iznomāšanas komisija.

 
< janvāris > < 2020 >
P. O. T. C. P. S. Sv.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2