Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Skolas padome

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas padome

2017./2018. m. g.

 

Klase

Vecāku domes pārstāvja

vārds, uzvārds

1.A

Līga Kokina

1.B

Armans Būmanis

1.C

Inga Auziņa

2.A

Dace Driče

2.B

Agnese Slišāna

2.C

Iveta Rozenfelde

2.D

Kristīne Pommere

3.A

Kārlis Litaunieks

3.B

Gita Endele

3.C

Adrienna Gailīte

4.A

Andris Keišs

4.B

Sigita Pešele

4.C

Māris Lapiņš

4.D

Andris Tauriņš

5.A

Ilze Aksenoka

5.B

Ilze Skalberga

5.C

Ainārs Ladusāns

6.A

Ināra Eglīte

6.B

Agita Ziedone

6.C

Liene Veitnere

7.A

Inese Amane-Teša

7.B

Kristīne Vīksne

7.C

Katrīna Avotniece

8.A

Dace Kerna

8.B

Evita Masule

8.C

Toms Meisītis

9.A

Ligita Šteinberga

9.B

Ints Bukovskis

9.C

Ieva Ābele

10.A

Dace Berzinska

10.B

Ilze Federe

Kalvis Vītoliņš

11.A

Kristīne Janmere

11.B

Sigita Pešele

12.A

Agita Ziedone

12.B

Ligita Šteinberga

Skolotāji

Ilze Smilgzdriva

 

Gita Tamaša

Direktore

Ineta Rudzīte

Skolēnu dome

Alise Linka

 

Laura Jurova

Lasīt vairāk >>
 

Skolas padome

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas

Vecāku domes valde

2017./2018.m.g.

 

 

Vecāku domes pārstāvja

vārds, uzvārds

sākumskola

Iveta Rozenfelde

sākumskola

Andris Tauriņš

pamatskola

Ilze Aksenoka

pamatskola

Agita Ziedone

vidusskola

Ilze Federe

vidusskola

Ligita Šteinberga

priekšsēdētāja

Agita Ziedone

Lasīt vairāk >>
 

Skolas padomes reglaments

 

Jaunumi