1. 08:00
2. 08:50 Lietišķā angļu valoda
3. 09:40 Lietišķā angļu valoda
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00
8. 13:50 Klases stunda
9. 14:40 Programmēšana
10. 15:25 Programmēšana
1. 08:00
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Fizika
5. 11:20 Fizika
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25 Angļu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Fizika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Kultūras pamati
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Literatūra
9. 14:40 Matemātika
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Ķīmija
5. 11:20 Ķīmija
6. 12:10 Sociālās zinības un vēsture
7. 13:00
8. 13:50 Ģeogrāfija
9. 14:40 Krievu val./ vācu val.
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Ķīmija
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Sociālās zinības un vēsture
7. 13:00
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
9. 14:40 Kultūras pamati