1. 08:00 Bioloģija I
2. 08:50 Bioloģija I
3. 09:40 Angļu valoda I
4. 10:30 Matemātika I
5. 11:20 Matemātika I
6. 12:10
7. 13:00 Krievu/ vācu valoda
8. 13:50 Literatūra I
9. 14:40 Literatūra I
10. 15:25
1. 08:00 Matemātika I
2. 08:50 Matemātika I
3. 09:40 Kultūras pamati
4. 10:30 Kultūras pamati
5. 11:20 Ģeogrāfija I
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda I
8. 13:50 Matemātika I
9. 14:40 Fizika I
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda I
3. 09:40 Lietišķā angļu valoda
4. 10:30 Lietišķā angļu valoda
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda I
8. 13:50 Angļu valoda I
9. 14:40
10. 15:25
1. 08:00 Programmēšana I
2. 08:50 Programmēšana I
3. 09:40 Latviešu valoda I
4. 10:30 Ķīmija I
5. 11:20 Ķīmija I
6. 12:10
7. 13:00 Sociālās zinības un vēsture
8. 13:50 Sports un veselība
9. 14:40 Sports un veselība
10. 15:25
1. 08:00 Matemātika I
2. 08:50 Klases stunda
3. 09:40 Fizika I
4. 10:30 Fizika I
5. 11:20 Ķīmija I
6. 12:10
7. 13:00 Krievu/ vācu valoda
8. 13:50 Sociālās zinības un vēsture
9. 14:40