1. 08:00
2. 08:50 Ģeogrāfija
3. 09:40 Ģeogrāfija
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Franču valoda
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
9. 14:40 Krievu val./ vācu val.
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Dabaszinības
3. 09:40 Dabaszinības
4. 10:30 Informātika
5. 11:20 Literatūra
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00
8. 13:50 Kulturoloģija
9. 14:40 Matemātika
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Pasaules literatūra
5. 11:20 Pasaules literatūra
6. 12:10 Krievu val./ vācu val.
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Sports
10. 15:25 Klases stunda
1. 08:00
2. 08:50 Latvijas un pasaules vēsture
3. 09:40 Latvijas un pasaules vēsture
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Franču valoda
7. 13:00
8. 13:50 Franču valoda
9. 14:40 Lietišķā angļu valoda
10. 15:25 Lietišķā angļu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Ekonomika
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25