1. 08:00
2. 08:50 Franču val./ zviedru val.
3. 09:40 Franču val./ zviedru val.
4. 10:30 Kultūras pamati
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Dabaszinības
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Vēsture un sociālās zinātnes
5. 11:20 Vēsture un sociālās zinātnes
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00
8. 13:50 Literatūra
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25 Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Klases stundas
5. 11:20 Krievu val./ vācu val.
6. 12:10 Latviešu val.
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Frančuval./ zviedru val.
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Vēsture un sociālās zinības
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Dabaszinības
5. 11:20 Dabaszinības
6. 12:10 Dizains un tehnoloģijas
7. 13:00
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25 Literatūra
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20 Lietišķā angļu valoda
6. 12:10 Lietišķā angļu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Projekta darbs
9. 14:40 Vēsture un sociālās zinības
10. 15:25