1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Programmēšana
6. 12:10 Programmēšana
7. 13:00
8. 13:50 Sports un veselība
9. 14:40 Fizika
10. 15:25 Fizika
1. 08:00
2. 08:50 Sports un veselība
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30 Ģeogrāfija
5. 11:20 Ģeogrāfija
6. 12:10 Ķīmija
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Sociālās zinātnes un vēsture
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Kultūras pamati
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Krievu val./ vācu val.
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Angļu valoda
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Klases stunda
3. 09:40 Krievu val./ vācu val.
4. 10:30 Sociālās zinātnes un vēsture
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Ķīmija
9. 14:40 Ķīmija
10. 15:25 Angļu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Lietišķā angļu valoda
3. 09:40 Lietišķā angļu valoda
4. 10:30 Projekta darbs
5. 11:20 Literatūra
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Matemātika
10. 15:25