1. 08:00
2. 08:50 Latvijas un pasaules vēsture
3. 09:40 Latvijas un pasaules vēsture
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
9. 14:40 Krievu val./ vācu val.
10. 15:25 Klases stunda
1. 08:00
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Ķīmija
5. 11:20 Ķīmija
6. 12:10 Lietišķā angļu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Informātika
9. 14:40 Lietišķā angļu valoda
10. 15:25 Ekonomika
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Literatūra
5. 11:20 Literatūra
6. 12:10 Krievu val./ vācu val.
7. 13:00
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Sports
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Ģeogrāfija
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Fizika
7. 13:00
8. 13:50 Fizika
9. 14:40 Programmēšanas pamati
10. 15:25
1. 08:00
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
8. 13:50 Ģeogrāfija
9. 14:40 Ekonomika
10. 15:25