1. 08:00
2. 08:50 Sociālās zinības
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Latviešu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Vizuālā māksla
4. 10:30 Vizuālā māksla
5. 11:20
6. 12:10 Ētika /
Kristīgā mācība
7. 13:00 Mājturība un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Mūzika
5. 11:20
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Klases stunda
1. 08:00
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Mūzika
5. 11:20
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Sports