1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Dabaszinības
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Mūzika
3. 09:40 Mājturība un tehnoloģijas
4. 10:30
5. 11:20 Sports
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
1. 08:00
2. 08:50 Vizuālā māksla
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Ētika /
Kristīgā mācība
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Angļu valoda
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Sports
4. 10:30
5. 11:20 Klases stunda
6. 12:10 Mūzika
7. 13:00
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Sociālās zinības
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00