1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Mājturība un tehnoloģijas
6. 12:10 Vizuālā māksla
7. 13:00
1. 08:00 Mūzika
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Dabaszinības
4. 10:30
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Sociālās zinības
7. 13:00
1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Dabaszinības
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Ētika /
Kristīgā mācība
6. 12:10 Klases stunda
7. 13:00
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Mūzika
6. 12:10 Sports
7. 13:00
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Sports
7. 13:00