1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Vizuālā māksla
3. 09:40 Datorika
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Sociālās zinības un vēsture
7. 13:00
1. 08:00 Dabaszinības
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Sports
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Dizains un tehnoloģijas
7. 13:00
1. 08:00 Sociālās zinības un vēsture
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Mūzika
7. 13:00 Angļu valoda
1. 08:00 Sports
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Dabaszinības
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00 Latviešu valoda
1. 08:00 Krievu valoda /
Vācu valoda
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Klases stunda
7. 13:00 Angļu valoda
7. 13:00 Klases stunda