1. 08:00 Vizuālā māksla
2. 08:50 Datorika
3. 09:40 Sports
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Mūzika
7. 13:00 Angļu valoda
1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Sociālās zinības un vēsture
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30
5. 11:20 Klases stunda
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00
1. 08:00 Sociālās zinības un vēsture
2. 08:50 Dizains un tehnoloģijas
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Latviešu valoda
1. 08:00 Krievu valoda /
Vācu valoda
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Dabaszinības
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00 Angļu valoda