1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Sociālās zinības un vēsture
4. 10:30
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Mūzika
7. 13:00 Mūzika
8. 13:50
1. 08:00 Sports un veselība
2. 08:50 Sports un veselība
3. 09:40 Dizains un tehnoloģijas
4. 10:30
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Datorika
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Dabaszinības
3. 09:40 Vizuālā māksla
4. 10:30
5. 11:20 Krievu val./ vācu val.
6. 12:10 Sociālās zinības un vēsture
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Klases stunda
4. 10:30
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00
8. 13:50