1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Mājturība un tehnoloģijas
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50
1. 08:00 Angļu valoda
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30
5. 11:20 Sports
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00 Vizuālā māksla
8. 13:50
1. 08:00 Krievu val./ vācu val.
2. 08:50 Krievu val./ vācu val.
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10 Sports
7. 13:00 Latviešu valoda
8. 13:50
1. 08:00 Informātika
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10 Klases stunda
7. 13:00
8. 13:50
1. 08:00 Latviešu valoda
2. 08:50 Sociālās zinības
3. 09:40 Mūzika
4. 10:30
5. 11:20 Dabaszinības
6. 12:10 Dabaszinības
7. 13:00 Krievu val./ vācu val.
8. 13:50