1. 08:00 Sociālās zinības
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Klases stunda
4. 10:30 Ģeogrāfija
5. 11:20
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Angļu valoda
1. 08:00 Datorika
2. 08:50 Datorika
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Bioloģija
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
1. 08:00 Latvijas un pasaules vēsture
2. 08:50 Mūzika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Bioloģija
7. 13:00 Vizuālā māksla
8. 13:50
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Latvijas un pasaules vēsture
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30 Sports un veselība
5. 11:20
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50
1. 08:00 Krievu val./ vācu val.
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Ģeogrāfija
5. 11:20
6. 12:10 Dizains un tehnoloģijas/ Inženierzinības
7. 13:00 Dizains un tehnoloģijas/ Inženierzinības
8. 13:50 Angļu valoda