1. 08:00 Inženierzinības/ Dizains tehnoloģijas
2. 08:50 Inženierzinības/ Dizains tehnoloģijas
3. 09:40 Bioloģija
4. 10:30 Bioloģija
5. 11:20
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Literatūra
8. 13:50
1. 08:00 Matemātika
2. 08:50 Krievu val./ vācu val.
3. 09:40 Sports un veselība
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Literatūra
7. 13:00 Ģeogrāfija
8. 13:50 Ģeogrāfija
1. 08:00 Latvijas un pasaules vēsture
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Datorika
7. 13:00 Datorika
8. 13:50 Matemātika
1. 08:00 Sports un veselība
2. 08:50 Sports un veselība
3. 09:40 Mūzika
4. 10:30 Sociālās zinības
5. 11:20
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Latvijas un pasaules vēsture
1. 08:00 Krievu val./ vācu val.
2. 08:50 Vizuālā māksla
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Klases stunda
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50