1. 08:00 Bioloģija
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Krievu val./ vācu val.
5. 11:20
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50
1. 08:00 Dizains tehnoloģijas/ Inženierzinības
2. 08:50 Dizains tehnoloģijas/ Inženierzinības
3. 09:40 Ģeogrāfija
4. 10:30 Latvijas un pasaules vēsture
5. 11:20
6. 12:10 Matemātika
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Literatūra
1. 08:00 Vizuālā māksla
2. 08:50 Datorika
3. 09:40 Datorika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Angļu valoda
7. 13:00 Latviešu valoda
8. 13:50 Ģeogrāfija
1. 08:00 Mūzika
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Literatūra
1. 08:00 Klases stunda
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Krievu val./ vācu val.
4. 10:30 Sociālās zinības
5. 11:20
6. 12:10 Latvijas un pasaules vēsture
7. 13:00 Latviešu valoda
8. 13:50