1. 08:00 Bioloģija
2. 08:50 Mūzika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00 Latvijas un pasaules vēsture
8. 13:50 Sociālās zinības
9. 14:40 Klases stunda
1. 08:00 Ģeogrāfija
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00 Sports un veselība
8. 13:50 Krievu val./ vācu val.
1. 08:00 Vizuālā māksal
2. 08:50 Datorika
3. 09:40 Datorika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Dizains un tehnoloģijas/ Inženierzinības
7. 13:00 Dizains un tehnoloģijas/ Inženierzinības
8. 13:50
1. 08:00 Bioloģija
2. 08:50 Ģeogrāfija
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Latviešu valoda
7. 13:00 Latvijas un pasaules vēsture
8. 13:50
1. 08:00 Krievu valoda/ vācu valoda
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Latviešu valoda
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20
6. 12:10 Sports un veselība
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50