1. 08:00
2. 08:50 Bioloģija
3. 09:40 Datorika
4. 10:30 Latvijas un pasaules vēsture
5. 11:20 Fizika
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Matemātika
1. 08:00
2. 08:50 Sociālās zinības
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Mūzika
5. 11:20 Sports un veselība
6. 12:10
7. 13:00 Ķīmija
8. 13:50 Latviešu valoda
9. 14:40 Fizika
1. 08:00
2. 08:50 Ģeogrāfija
3. 09:40 Krievu val./ vācu val.
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50 Vizuālā māksla/ Dizains un tehnoloģijas
9. 14:40 Vizuālā māksla/ Dizains un tehnoloģijas
1. 08:00
2. 08:50 Literatūra
3. 09:40 Ķīmija
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20 Bioloģija
6. 12:10
7. 13:00 Ģeogrāfija
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Klases stunda
1. 08:00
2. 08:50 Latvijas un pasaules vēsture
3. 09:40 Literatūra
4. 10:30 Krievu val./ vācu val.
5. 11:20 Latviešu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Matemātika
8. 13:50 Sports un veselība
9. 14:40 Sports un veselība