1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Sports
5. 11:20 Ģeogrāfija
6. 12:10
7. 13:00 Krievu valoda
8. 13:50 Literatūra
9. 14:40 Literatūra
1. 08:00
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20 Krievu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Fizika
8. 13:50 Fizika
9. 14:40 Latviešu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Latvijas vēsture
4. 10:30 Pasaules vēsture
5. 11:20 Ģeogrāfija
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Matemātika
1. 08:00
2. 08:50 Mājturība un tehnoloģijas
3. 09:40 Mājturība un tehnoloģijas
4. 10:30 Bioloģija
5. 11:20 Klases stunda
6. 12:10
7. 13:00 Bioloģija
8. 13:50 Ķīmija
9. 14:40 Ķīmija
1. 08:00
2. 08:50 Mūzika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Latviešu valoda
5. 11:20 Sociālās zinības
6. 12:10
7. 13:00 Vizuālā māksla
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Angļu valoda