1. 08:00
2. 08:50 Fizika
3. 09:40 Fizika
4. 10:30 Matemātika
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Literatūra
9. 14:40 Sports
1. 08:00
2. 08:50 Ģeogrāfija
3. 09:40 Ģeogrāfija
4. 10:30 Mājturība un tehnoloģijas
5. 11:20 Mājturība un tehnoloģijas
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Mūzika
9. 14:40 Matemātika
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Vizuālā māksla
4. 10:30 Krievui val./ vācu val.
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Pasaules vēsture
8. 13:50 Sociālās zinības
9. 14:40 Sports
1. 08:00
2. 08:50 Angļu valoda
3. 09:40 Angļu valoda
4. 10:30 Literatūra
5. 11:20 Matemātika
6. 12:10
7. 13:00 Bioloģija
8. 13:50 Bioloģija
9. 14:40 Latviešu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Latviešu valoda
3. 09:40 Latvijas vēsture
4. 10:30 Klases stunda
5. 11:20 Krievu val./ vācu val.
6. 12:10
7. 13:00 Ķīmija
8. 13:50 Ķīmija
9. 14:40 Matemātika