1. 08:00
2. 08:50 Sports
3. 09:40 Ķīmija
4. 10:30 Ķīmija
5. 11:20 Vizuālā māksla
6. 12:10
7. 13:00 Ģeogrāfija
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Angļu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Matemātika
3. 09:40 Matemātika
4. 10:30 Mūzika
5. 11:20 Bioloģija
6. 12:10
7. 13:00 Literatūra
8. 13:50 Literatūra
9. 14:40 Sociālās zinības
1. 08:00
2. 08:50 Krievu val./ vācu val.
3. 09:40 Ģeogrāfija
4. 10:30 Bioloģija
5. 11:20 Latvijas vēsture
6. 12:10
7. 13:00 Sports
8. 13:50 Latviešu valoda
9. 14:40 Latviešu valoda
1. 08:00
2. 08:50 Fizika
3. 09:40 Fizika
4. 10:30 Krievu val./ vācu val.
5. 11:20 Pasaules vēsture
6. 12:10
7. 13:00 Angļu valoda
8. 13:50 Angļu valoda
9. 14:40 Klases stunda
1. 08:00
2. 08:50 Mājturība un tehnoloģijas
3. 09:40 Mājturība un tehnoloģijas
4. 10:30 Angļu valoda
5. 11:20 Angļu valoda
6. 12:10
7. 13:00 Latviešu valoda
8. 13:50 Matemātika
9. 14:40 Matemātika