Pilsoniskās līdzatbildības pasākums

20.janvārī mūsu skolas aktu zālē sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektu notika pilsoniskās līdzdalības iniciatīva – atvērtā stunda, kurā akcents tika likts uz jauniešu iesaisti vēlēšanas un politisko līdzdalību. Stundu vadīja mūsu skolas 12.c klases skolnieces Terēze Estere Grants, Gabriela Gudramoviča, Aleksandra Kiopa ar skolotājas Ilonas Ceļmalnieces atbalstu. Pirmā saruna notika ar Diānu Siliņu, RCHV un EP Vēstnieku skolas absolventi, šobrīd LU Politikas zinātnes studenti, kura stāstīja par savu personīgo pieredzi, piedaloties vēlēšanas un mācoties politoloģiju. Otrā saruna notika ar kluba “Māja” prezidenti Anci Mālkalni. Viņa jauniešiem deva ieskatu par organizācijas darbību, kā arī savu izaugsmi tajā. Pēdējā sarunā mums pievienojās Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, stāstot par Eiropas Savienības nozīmi mūsu ikdienā un saikni starp procesiem Latvijā un Eiropā. Atvērtās stundas laikā vidusskolēni viesiem aktīvi uzdeva sevi interesējošus jautājumus, tādējādi iegūstot jaunas zināšanas par pilsonisko līdzdalību.

Comments are closed.